HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Podporované typy papiera

background image

Podporované typy papiera

Úplný zoznam typov papiera značky HP, ktoré táto tlačiareň podporuje, nájdete na adrese

www.hp.com/

support/ljm425series

.

Typ papiera (ovládací panel)

Typ papiera (ovládač tlačiarne)

Zásobník č. 1

Zásobník č. 2

Voliteľný

zásobník č. 3 na

500 hárkov

Duplexná

jednotka

OBYČAJNÝ

Plain (Obyčajný)

Papier HP EcoSMART Lite

Papier HP EcoSMART Lite

LIGHT 60-74 G (ĽAHKÝ 60 – 74 G)

Light 60-74g (Ľahký 60 – 74 g)

Stredne ťažký 96 – 110 G

Mid-weight (Stredne ťažký)

Ťažký 111 – 130 G

Heavy 111–130g (Ťažký 111 – 130

g)

EXTRA HEAVY 131–175 G (VEĽMI

ŤAŽKÝ 131 – 175 G)

Extra heavy 131–175g (Veľmi

ťažký 131 – 175 g)

TRANSPARENCY (PRIEHĽADNÉ

FÓLIE)

Monochrome Laser Transparency

(Priehľadné fólie pre čiernobiele

laserové tlačiarne)

LABELS (ŠTÍTKY)

Labels (Štítky)

LETTERHEAD (HLAVIČKOVÝ

PAPIER)

Letterhead (Hlavičkový papier)

PREPRINTED (PREDTLAČENÝ)

Preprinted (Predtlačený)

PREPUNCHED (PERFOROVANÝ)

Prepunched (Perforovaný)

COLOR (FAREBNÝ)

Colored (Farebný)

ROUGH (DRSNÝ)

Rough (Drsný)

BOND (KANCELÁRSKY)

Bond (Kancelársky)

RECYCLED (RECYKLOVANÝ)

Recycled (Recyklovaný)

ENVELOPE (OBÁLKA)

Envelope (Obálka)

12

Kapitola 2 Zásobník papiera

SKWW