HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Podporované veľkosti papiera

background image

Podporované veľkosti papiera

Tento výrobok podporuje viacero veľkostí papiera a dokáže sa prispôsobiť rôznym médiám.

POZNÁMKA:

Najlepšie výsledky získate, ak pred tlačou vyberiete v ovládači tlačiarne správny formát a typ

papiera.

Tabuľka 2-1

Podporované veľkosti papiera a tlačových médií

Formáty a rozmery

Zásobník č. 1

Zásobník č. 2

Voliteľný zásobník č. 3

na 500 hárkov

Duplexná jednotka

Letter

216 x 279 mm

Legal

216 x 356 mm

A4

210 x 297 mm

A5

148 x 210 mm

A6

105 x 148 mm

B5 (JIS)

182 x 257 mm

Executive

184 x 267 mm

Postcard (JIS) (Pohľadnica (JIS))

100 x 148 mm

Double Postcard (JIS) (Dvojitá pohľadnica (JIS))

148 x 200 mm

16K

184 x 260 mm

16K

195 x 270 mm

16K

197 x 273 mm

8.5 x 13

216 x 330 mm

Envelope Commercial #10 (Obchodná obálka č. 10)

105 x 241 mm

10

Kapitola 2 Zásobník papiera

SKWW

background image

Tabuľka 2-1

Podporované veľkosti papiera a tlačových médií (pokračovanie)

Formáty a rozmery

Zásobník č. 1

Zásobník č. 2

Voliteľný zásobník č. 3

na 500 hárkov

Duplexná jednotka

Envelope B5 ISO (Obálka B5 ISO)

176 x 250 mm

Envelope C5 ISO (Obálka C5 ISO)

162 x 229 mm

Envelope DL ISO (Obálka DL ISO)

110 x 220 mm

Envelope Monarch (Obálka Monarch)

98 x 191 mm

Custom (Vlastná veľkosť)

76 x 127 mm až 216 x 356 mm

SKWW

Podporované veľkosti papiera

11