Pomoč HP LaserJet Pro 400 MFP M425

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

Uporabniški priročnik

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 MFP M425 serije

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licenca

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje ali

prevajanje dokumenta brez predhodnega

pisnega dovoljenja, razen v primerih, ki jih

dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP so

navedene v garancijskih izjavah, ki so priložene

izdelkom in storitvam. Informacij na tem

mestu ni mogoče razlagati kot dodatne

garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali

uredniške napake ali izpuste v tem

dokumentu.

Edition 1, 9/2014

Številka dela: CF286-91045

Zaščitne znamke

Adobe

®

, Acrobat

®

in PostScript

®

so blagovne

znamke podjetja Adobe Systems Incorporated.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki

podjetja Apple Computer, Inc., registrirani v

ZDA in drugih državah/regijah. iPod je

blagovna znamka podjetja Apple Computer,

Inc. iPod je dovoljeno uporabljati samo za

zakonsko dovoljeno kopiranje ali kopiranje s

pooblastilom lastnika avtorskih pravic. Ne

kradite glasbe.

Bluetooth je blagovna znamka v lasti njenega

lastnika, Hewlett-Packard Company pa jo

uporablja pod licenco.

Java™ je blagovna znamka podjetja Sun

Microsystems, Inc, registrirana v ZDA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in

Windows Vista® so v ZDA zaščitene blagovne

znamke podjetja Microsoft Corporation.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka podjetja

Open Group.

background image

Kazalo

1 Predstavitev izdelka ...................................................................................................................................... 1

Slike izdelka ........................................................................................................................................................... 2

Pogled na izdelek od spredaj .............................................................................................................. 2
Pogled na izdelek od zadaj .................................................................................................................. 3
Mesto serijske številke in številke modela ......................................................................................... 3
Razporeditev nadzorne plošče ........................................................................................................... 4
Začetni zaslon na nadzorni plošči ....................................................................................................... 4

Tiskanje poročil o izdelku ...................................................................................................................................... 6
Izjava o skupni rabi tiskalnika ............................................................................................................................... 7

2 Pladenj za papir ............................................................................................................................................. 9

Podprte velikosti papirja ..................................................................................................................................... 10
Podprte vrste papirja ........................................................................................................................................... 12
Nalaganje na vhodne pladnje .............................................................................................................................. 13

Nalaganje v pladenj 1 ........................................................................................................................ 13
Nalaganje v pladenj 2 ........................................................................................................................ 14
Nalaganje v dodatni pladenj 3 .......................................................................................................... 16

3 Tiskanje ...................................................................................................................................................... 19

Podprti gonilniki tiskalnika (Windows) ............................................................................................................... 20
Spreminjanje nastavitev tiskalnih poslov (Windows) ......................................................................................... 21

Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov .................................................................... 21
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta .............. 21
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................................. 21
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ............................................................................... 22

Spreminjanje nastavitev tiskalnih poslov (Mac OS X) ......................................................................................... 23

Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov .................................................................... 23
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta .............. 23
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................................. 23
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ............................................................................... 23

Tiskalni posli za Windows .................................................................................................................................... 25

SLWW

iii

background image

Uporaba tiskalne bližnjice (Windows) ............................................................................................... 25
Ustvarjanje tiskalnih bližnjic (Windows) ........................................................................................... 26
Samodejno tiskanje na obe strani v operacijskem sistemu Windows ............................................. 27
Ročno tiskanje na obe strani v operacijskem sistemu Windows ...................................................... 28
Tiskanje več strani na en list v operacijskem sistemu Windows ...................................................... 30
Izbira usmerjenosti strani (Windows) ............................................................................................... 32
Izbira vrste papirja (Windows) .......................................................................................................... 33
Tiskanje prve ali zadnje strani na drug papir (Windows) .................................................................. 34
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Windows) ........................................................ 35
Izdelava knjižice (Windows) .............................................................................................................. 36

Tiskalni posli za Mac OS X .................................................................................................................................... 39

Uporaba prednastavitve za tiskanje (Mac OS X) ............................................................................... 39
Ustvarjanje prednastavitve za tiskanje (Mac OS X) .......................................................................... 39
Samodejno tiskanje na obe strani (Mac OS X) .................................................................................. 39
Ročno tiskanje na obe strani (Mac OS X) ........................................................................................... 39
Tiskanje več strani na en list papirja (Mac OS X) ............................................................................... 40
Izbira usmerjenosti strani (Mac OS X) ............................................................................................... 41
Izbira vrste papirja (Mac OS X) .......................................................................................................... 41
Tiskanje platnice (Mac OS X) ............................................................................................................. 41
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Mac OS X) ........................................................ 41
Izdelava knjižice (Mac OS X) .............................................................................................................. 42

Dodatni tiskalni posli (Windows) ......................................................................................................................... 43

Preklic tiskalnega posla (Windows) .................................................................................................. 43
Izbira velikosti papirja (Windows) ..................................................................................................... 43
Izbira velikosti papirja po meri (Windows) ....................................................................................... 43
Tiskanje vodnih žigov (Windows) ...................................................................................................... 44

Dodatni tiskalni posli (Mac OS X) ......................................................................................................................... 45

Preklic tiskalnega posla (Mac OS X) .................................................................................................. 45
Izbira velikosti papirja (Mac OS X) ..................................................................................................... 45
Izbira velikosti papirja po meri (Mac OS X) ....................................................................................... 45
Tiskanje vodnih žigov (Mac OS X) ...................................................................................................... 45

Natisi arhivske kakovosti .................................................................................................................................... 47
Uporaba storitve HP ePrint .................................................................................................................................. 48
Uporaba protokola AirPrint ................................................................................................................................. 49
Neposredno tiskanje prek USB-ja ....................................................................................................................... 50

4 Kopiranje .................................................................................................................................................... 51

Izdelava ene kopije .............................................................................................................................................. 52
Izdelava več kopij ................................................................................................................................................ 53
Kopiranje večstranskega izvirnika ...................................................................................................................... 54
Zbiranje opravila kopiranja ................................................................................................................................. 55

iv

SLWW

background image

Kopiranje na obe strani (obojestransko) ............................................................................................................. 56
Pomanjšanje ali povečanje kopije ....................................................................................................................... 57
Kopiranje identifikacijskih kartic ......................................................................................................................... 58
Optimiziranje kakovosti kopiranja ...................................................................................................................... 59
Prilagajanje svetlosti ali temnosti kopij .............................................................................................................. 60
Kopiranje v načinu za osnutke ............................................................................................................................. 61
Nastavitev velikosti in vrste papirja za kopiranje na posebni papir ................................................................... 62
Nastavitev novih privzetih nastavitev kopiranja ................................................................................................ 63
Obnovitev privzetih nastavitev kopiranja ........................................................................................................... 64

5 Skeniranje .................................................................................................................................................. 65

Optično branje s programsko opremo HP Scan (Windows) ................................................................................ 66
Optično branje s programsko opremo HP Scan (Mac OS X) ................................................................................ 67
Optično branje v pogon USB ................................................................................................................................ 68
Nastavite funkcije za optično branje v omrežno mapo in optično branje v e-pošto ......................................... 69
Optično branje v omrežno mapo ......................................................................................................................... 70
Optično branje v e-pošto ..................................................................................................................................... 71
Optično branje z drugo programsko opremo ...................................................................................................... 72

Skeniranje iz programa, združljivega s standardom TWAIN ............................................................ 72
Optično branje s programom, ki je združljiv s standardom WIA. ..................................................... 72

6 Faksiranje ................................................................................................................................................... 73

Povezava faksa s telefonsko linijo ...................................................................................................................... 74
Nastavitev faksa s telefonskim odzivnikom ....................................................................................................... 74
Nastavitev faksa z drugim telefonom ................................................................................................................. 74
Nastavitev samostojnega faksa .......................................................................................................................... 74
Nastavitev časa, datuma in podatkov v glavi faksa ........................................................................................... 75

Uporaba nadzorne plošče ................................................................................................................. 75
Uporaba programa HP Fax Setup Wizard (HP-jev čarovnik za nastavitev faksa) ........................... 75

Uporaba posebnih znakov v glavah faksov ........................................................................................................ 75
Uporaba imenika .................................................................................................................................................. 76

Ustvarjanje in urejanje imenika faksa na nadzorni plošči ................................................................ 76
Brisanje vnosov v imeniku ................................................................................................................ 76
Ustvarjanje in urejanje vnosov pripravljenih klicev .......................................................................... 77
Brisanje vnosov pripravljenih klicev ................................................................................................. 78
Ustvarjanje in urejanje tipk za izbiranje skupin prejemnikov ........................................................... 78
Brisanje tipk za izbiranje skupin prejemnikov .................................................................................. 78

Konfiguriranje nastavitev za odhodne fakse ...................................................................................................... 80

Nastavitev posebnih simbolov in možnosti za izbiranje .................................................................. 80

Nastavitev izhodne številke ........................................................................................... 80

Nastavitev zaznavanja klicnega tona ............................................................................................... 80

SLWW

v

background image

Tonsko ali pulzno izbiranje ............................................................................................. 81

Nastavitev samodejnega ponovnega izbiranja in časa med ponovnimi izbiranji ............................ 81
Nastavitev svetlih/temnih barv in ločljivosti .................................................................................... 82

Nastavitev privzete nastavitve svetlih/temnih barv (kontrast) .................................... 82
Nastavitev ločljivosti ...................................................................................................... 82

Nastavitev kod računov .................................................................................................................... 83

Konfiguriranje nastavitev za dohodne fakse ...................................................................................................... 84

Nastavitev posredovanja faksov ...................................................................................................... 84
Nastavitev načina odziva .................................................................................................................. 84
Blokiranje ali deblokiranje klicnih številk faksov ............................................................................. 84
Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom ........................................................................................ 85
Nastavitev razločnega zvonjenja ...................................................................................................... 86
Nastavitev obvestila za nov faks, sprejet v računalnik .................................................................... 86
Uporaba samodejne pomanjšave za dohodne fakse ....................................................................... 86
Nastavitev ponovnega tiskanja faksov ............................................................................................ 87
Nastavitev glasnosti zvokov faksa ................................................................................................... 87

Nastavitev glasnosti alarma, telefonske linije in zvonjenja .......................................... 87

Nastavitev žigosanja prejetih faksov ............................................................................................... 87
Nastavitev funkcije zasebnega sprejemanja .................................................................................... 88

Nastavitev pozivanja faksa ................................................................................................................................. 88
Uporaba faksa ...................................................................................................................................................... 89

Podprti programi faksa ..................................................................................................................... 89
Preklic faksa ...................................................................................................................................... 89

Preklic trenutnega faksiranja ......................................................................................... 89
Preklic čakajočega opravila faksiranja ........................................................................... 89

Brisanje faksov iz pomnilnika ........................................................................................................... 89
Uporaba faksa v sistemu DSL, PBX ali ISDN ..................................................................................... 90

DSL .................................................................................................................................. 90
PBX .................................................................................................................................. 90
ISDN ................................................................................................................................. 90

Uporaba faksa prek storitve VoIP ..................................................................................................... 90
V primeru izpada električne energije se vsebina pomnilnika faksa ohrani ..................................... 91
Varnostne težave se lahko pojavijo pri povezovanju notranjih omrežij v javne telefonske
linije ................................................................................................................................................... 91
Faksiranje z namiznim optičnim bralnikom ...................................................................................... 91
Faksiranje s podajalnikom dokumentov .......................................................................................... 92
Uporaba tipk za hitro klicanje in tipk za izbiranje skupin prejemnikov ........................................... 92
Pošiljanje faksa iz programske opreme ........................................................................................... 93
Pošiljanje faksa iz telefona, priključenega na linijo za faks ............................................................. 95
Pošiljanje faksa s potrditvijo ............................................................................................................. 95
Nastavitev poznejšega pošiljanja faksa ........................................................................................... 95

vi

SLWW

background image

Pošiljanje faksa, ki združuje elektronski in papirni dokument ........................................................ 96
Uporaba dostopnih kod, kreditnih kartic ali telefonskih kartic. ...................................................... 96

Mednarodno pošiljanje faksov ....................................................................................... 96

Tiskanje faksa ................................................................................................................................... 97
Ponovno tiskanje faksa ..................................................................................................................... 98
Samodejno obojestransko tiskanje prejetih faksov ......................................................................... 99
Sprejemanje faksov, ko so na telefonski liniji slišni signali faksiranja ............................................ 99
Prejemanje faksov v računalnik ........................................................................................................ 99

Tiskanje shranjenega faksa, ko je vklopljena funkcija zasebnega sprejemanja ........... 99

Odpravljanje težav s faksiranjem ...................................................................................................................... 100

Kontrolni seznam za odpravljanje težav s faksom ........................................................................ 100
Poročilo o sledenju faksa ................................................................................................................ 102
Tiskanje poročil o napakah faksa ................................................................................................... 102

Tiskanje vseh poročil o faksih ...................................................................................... 102
Tiskanje posameznih poročil o faksih .......................................................................... 102
Nastavitev poročila o napaki faksa .............................................................................. 103

Nastavitev načina odpravljanja napak faksa ................................................................................. 103
Spreminjanje hitrosti faksa ............................................................................................................. 103
Sporočila o napakah faksiranja ...................................................................................................... 104
Odpravljanje težav pri pošiljanju faksov ........................................................................................ 108

Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo o napaki. ....................................................... 109

Prikaže se sporočilo Napaka v komunikaciji.. ............................................ 109
Ni znaka centrale. ....................................................................................... 109
Prikaže se sporočilo Faks je zaseden.. ....................................................... 110
Prikaže se sporočilo Faks se ne odzove.. ................................................... 110
Document feeder paper jam (Zastoj papirja v podajalniku
dokumentov) .............................................................................................. 111
Prikaže se sporočilo Pomnilnik faksa je poln.. .......................................... 111
Napaka optičnega bralnika. ....................................................................... 111

Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo V pripravljenosti, vendar izdelek ne
poskusi poslati faksa. ................................................................................................... 111
Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo »Shranjevanje strani 1« in delovanje
izdelka se tu ustavi ....................................................................................................... 112
Fakse je mogoče prejemati, ne pa pošiljati. ................................................................. 112
Izdelek je zaščiten z geslom ......................................................................................... 112
Na nadzorni plošči ni mogoče uporabljati funkcij faksa. ............................................. 112
Pripravljenih klicev ni mogoče uporabljati. .................................................................. 112
Skupinskih klicev ni mogoče uporabljati ...................................................................... 113
Ko poskusim poslati faks, prejmem posneto sporočilo telefonskega podjetja o
napaki. .......................................................................................................................... 113
Pošiljanje faksov ni mogoče, če je na izdelek priključen telefon. ............................... 114

SLWW

vii

background image

Odpravljanje težav pri prejemanju faksov ...................................................................................... 114

Faks se ne odziva. ......................................................................................................... 114

Faks ima ločeno telefonsko linijo. ............................................................. 114
Na izdelek je priključen odzivnik. ............................................................... 114
Na izdelek je priključena telefonska slušalka. .......................................... 115
Nastavitev Način odziva je nastavljena na možnost Ročno. ..................... 115
Glasovna pošta na voljo na faks liniji ......................................................... 115
Izdelek je povezan s telefonsko storitvijo DSL. ......................................... 116
Izdelek uporablja storitev faksiranja prek IP-ja ali telefoniranja prek
VoIP-a. ........................................................................................................ 116

Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo o napaki. ....................................................... 116

Prikaže se sporočilo Zaznan ni noben faks.. ............................................. 116
Prikaže se sporočilo Napaka v komunikaciji.. ............................................ 117
Prikaže se sporočilo Pomnilnik faksa je poln.. .......................................... 118
Prikaže se sporočilo Faks je zaseden.. ....................................................... 118

Faks je sprejet, vendar se ne natisne. .......................................................................... 118

Vklopljena je funkcija Zasebno prejemanje. .............................................. 118

Pošiljatelj prejme signal "zasedeno". ........................................................................... 118

Na izdelek je priključena telefonska slušalka. .......................................... 118
Uporablja se telefonski razdelilnik. ........................................................... 119

No dial tone (Ni znaka centrale) ................................................................................... 119
Faksa ni mogoče poslati ali prejeti na liniji sistema PBX ............................................. 119

Odpravljanje splošnih težav s faksom ............................................................................................ 119

Faks pošilja počasi ........................................................................................................ 119
Faks je slabe kakovosti ................................................................................................. 120
Faks je odrezan ali natisnjen na dveh straneh ............................................................. 121

7 Upravljanje in vzdrževanje ......................................................................................................................... 123

Spreminjanje povezave izdelka s pripomočkom HP Reconfiguration Utility ................................................... 124
Nastavitev HP-jevega neposrednega brezžičnega tiskanja ............................................................................. 125
Uporaba aplikacij HP-jevih spletnih storitev .................................................................................................... 126
Konfiguriranje nastavitev omrežja IP ............................................................................................................... 127

Prikaz in spreminjanje omrežnih nastavitev .................................................................................. 127
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči .................................................. 127
Preimenovanje izdelka v omrežju .................................................................................................. 127
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja ............................................................ 128

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 129
HP Utility za Mac OS X ........................................................................................................................................ 131

Odpiranje pripomočka HP Utility .................................................................................................... 131
Funkcije pripomočka HP Utility ....................................................................................................... 131

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 132

viii

SLWW

background image

Varnostne funkcije izdelka ................................................................................................................................ 133

Zaklep naprave ............................................................................................................................... 133
Nastavitev in spreminjanje gesla izdelka ....................................................................................... 133

Varčne nastavitve .............................................................................................................................................. 134

Tiskanje v načinu EconoMode ......................................................................................................... 134
Nastavitev zakasnitve spanja ......................................................................................................... 134
Nastavitev intervala samodejnega izklopa .................................................................................... 134

Tiskanje, ko se kartuši s tonerjem izteče predvidena življenjska doba ........................................................... 136

Omogočanje ali onemogočanje nastavitev Skoraj prazna ............................................................. 136

Shranjevanje in recikliranje potrošnega materiala .......................................................................................... 138

Recikliranje potrošnega materiala ................................................................................................. 138
Shranjevanje kartuš s tonerjem ...................................................................................................... 138

Navodila za zamenjavo ..................................................................................................................................... 139

Zamenjajte kartušo s tonerjem ...................................................................................................... 139

Pomnilnik ........................................................................................................................................................... 141
Posodobitev vdelane programske opreme ...................................................................................................... 142

Ročno posodabljanje vdelane programske opreme ...................................................................... 142
Nastavitev izdelka za samodejno posodabljanje vdelane programske opreme ........................... 142

8 Odpravljanje težav ..................................................................................................................................... 143

Kontrolni seznam za odpravljanje težav .......................................................................................................... 144

1. korak: Preverite, ali je izdelek pravilno nastavljen .................................................................... 144
2. korak: Preverite kable ali brezžično povezavo .......................................................................... 144
3. korak: Preverite, ali je na nadzorni plošči prikazano kakšno sporočilo o napaki ...................... 145
4. korak: Preverite papir ................................................................................................................. 145
5. korak: Preverite programsko opremo ........................................................................................ 145
6. korak: Preskusite delovanje funkcije tiskanja ............................................................................ 145
7. korak: Preskusite delovanje funkcije kopiranja ......................................................................... 145
8. korak: Preverite kartušo s tonerjem ........................................................................................... 145
9. korak: Poskusite tiskalniški posel poslati iz računalnika .......................................................... 145
10. korak: Preverite, ali je izdelek v omrežju ................................................................................. 145

Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev ...................................................................................................... 146
Sistem pomoči na nadzorni plošči .................................................................................................................... 147
Razlaga sporočil na nadzorni plošči .................................................................................................................. 148

Vrste sporočil na nadzorni plošči .................................................................................................... 148
Sporočila na nadzorni plošči ........................................................................................................... 148

49 Napaka, izklopite in znova vklopite ........................................................................ 148
50.x Napaka fiksirne enote .......................................................................................... 148
51.XX Napaka ................................................................................................................ 148
54.XX Napaka ................................................................................................................ 149
55.X Napaka .................................................................................................................. 149

SLWW

ix

background image

57 Napaka ventilatorja, izklopite in znova vklopite .................................................... 149
59.X Napaka .................................................................................................................. 149
79 Napaka, izklopite in znova vklopite ........................................................................ 150
79 Servisna napaka ...................................................................................................... 150
Čiščenje ......................................................................................................................... 150
Črna kartuša skoraj prazna .......................................................................................... 150
Črna kartuša skoraj prazna .......................................................................................... 151
Na pladenj naložite <VRSTA> <VELIKOST> .................................................................. 151
Naložite pladenj <X> Če želite razpoložljiv medij, pritisnite [OK] ............................... 151
Naložite pladenj 1 <VRSTA> <VELIKOST>, pritisnite OK za uporabo razpoložljivih
medijev .......................................................................................................................... 151
Naložite pladenj 1, <NAVADNI> <VELIKOST>/način čiščenja, pritisnite OK za
začetek .......................................................................................................................... 151
Namestite črno kartušo ................................................................................................ 152
Nameščen originalni HP-jev potrošni material ............................................................ 152
Nameščena je rabljena črna kartuša Za nadaljevanje pritisnite [OK] .......................... 152
Napačno tiskanje, pritisnite OK .................................................................................... 152
Napaka naprave, pritisnite OK ...................................................................................... 152
Napaka tiskanja, pritisnite OK. Če se napaka ponovi, izklopite in vklopite. ................ 153
Nepodprta črna kartuša Za nadaljevanje pritisnite [OK] ............................................. 153
Nepričakovana velikost na pladnju <X> Naložite <velikost> Pritisnite [OK] .............. 153
Neveljaven gonilnik Pritisnite [OK] .............................................................................. 153
Nezdružljiva črna .......................................................................................................... 153
Odprta vratca ................................................................................................................ 154
Odprta zadnja vrata ...................................................................................................... 154
Odstranite zaščitno embalažo s kartuše s tonerjem ................................................... 154
Pladenj 1 naložite za ročno obojestransko tiskanje, pritisnite OK .............................. 154
Primanjkuje pomnilnika. Pritisnite OK. ........................................................................ 154
Ročno podajanje <VELIKOST> <VRSTA>, pritisnite OK za uporabo razpoložljivih
medijev .......................................................................................................................... 154
Zamenjajte črno kartušo .............................................................................................. 155
Zastoj na pladnju 1, odpravite ga in pritisnite OK ........................................................ 155

Papir se ne podaja pravilno ali se zagozdi ........................................................................................................ 156

Izdelek ne pobira papirja ................................................................................................................. 156
Izdelek pobere več listov papirja naenkrat .................................................................................... 156
Preprečevanje zastojev papirja ...................................................................................................... 156

Odpravljanje zastojev ........................................................................................................................................ 157

Mesta zastojev ................................................................................................................................ 157
Odstranite zagozditve iz podajalnika dokumentov ....................................................................... 158
Odpravljanje zastoja v pladnju 1 .................................................................................................... 159
Odpravljanje zastojev v pladnju 2 ................................................................................................... 161

x

SLWW

background image

Odpravljanje zastojev v dodatnem pladnju 3 ................................................................................. 163
Odpravljanje zastojev v izhodnem predalu .................................................................................... 164
Odstranjevanje zastojev na predelu enote za obojestransko tiskanje .......................................... 164
Odstranjevanje zastojev na območju grelnika ............................................................................... 165

Izboljšanje kakovosti tiskanja ........................................................................................................................... 167

Preverjanje nastavitve vrste papirja (Windows) ............................................................................ 167
Preverjanje nastavitve vrste papirja (Mac OS X) ............................................................................ 167
Preverjanje stanja kartuše s tonerjem ........................................................................................... 168

Tiskanje strani s stanjem potrošnega materiala ......................................................... 168
Preverjanje stanja potrošnega materiala .................................................................... 168

Tiskanje čistilne strani .................................................................................................................... 168
Preverjanje, ali je kartuša s tonerjem poškodovana ...................................................................... 168
Preverite papir in tiskalno okolje .................................................................................................... 169

Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam .................................................. 169
Preverite delovno okolje izdelka .................................................................................. 170

Preverite nastavitve tiskalnih poslov ............................................................................................. 170

Preverite nastavitev EconoMode ................................................................................. 170

Uporaba gonilnika tiskalnika, ki najbolj ustreza vašim potrebam glede tiskanja ......................... 170

Odpravljanje težav s kakovostjo kopiranja ....................................................................................................... 172

Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži .......................................... 172
Preverite nastavitve papirja ........................................................................................................... 173
Optimiranje za besedilo ali slike ..................................................................................................... 173
Kopiranje od roba do roba .............................................................................................................. 174
Čiščenje zajemalnih valjev in ločevalne blazinice v podajalniku dokumentov .............................. 174

Odpravljanje težav s kakovostjo optičnega branja ........................................................................................... 176

Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži .......................................... 176
Preverite nastavitve ločljivosti ....................................................................................................... 176
Preverite nastavitve barv ............................................................................................................... 177
Optimiranje za besedilo ali slike ..................................................................................................... 177
Čiščenje zajemalnih valjev in ločevalne blazinice v podajalniku dokumentov .............................. 178

Odpravljanje težav z e-pošto ............................................................................................................................ 180

Povezava v e-poštni strežnik ......................................................................................................... 180
E-pošta ni uspela ............................................................................................................................ 180
Optično branje ni mogoče ............................................................................................................... 180

Odpravljanje težav v zvezi z optičnim branjem v omrežno mapo .................................................................... 181

Optično branje ni uspelo ................................................................................................................. 181

Odpravljanje težav v zvezi s kakovostjo faksa ................................................................................................. 182

Preverjanje, ali je na steklu optičnega bralnika umazanija ali madeži .......................................... 182
Preverite nastavitev ločljivosti izhodnega faksa ........................................................................... 182
Optimiranje za besedilo ali slike ..................................................................................................... 183
Preverjanje nastavitve odpravljanja napak .................................................................................... 183

SLWW

xi

background image

Pošljite v drug faks .......................................................................................................................... 184
Čiščenje zajemalnih valjev in ločevalne blazinice v podajalniku dokumentov .............................. 184
Preverjanje nastavitve prilagajanja velikosti dokumentov velikosti strani .................................. 185
Preverite faksirno napravo pošiljatelja .......................................................................................... 185
Izvedite diagnostični preizkus faksa .............................................................................................. 186

Izdelek ne tiska ali tiska počasi ......................................................................................................................... 187

Izdelek ne tiska ............................................................................................................................... 187
Izdelek tiska počasi ......................................................................................................................... 187

Odpravljanje težav z neposrednim tiskanjem prek USB-ja .............................................................................. 188

Meni Pogon USB se ne odpre, ko vstavite pripomoček USB ........................................................... 188
Datoteka na shranjevalnem pripomočku USB se ne natisne ......................................................... 188
Datoteke, ki jo želite tiskati, ni v meniju Pogon USB ...................................................................... 188

Odpravljanje težav z neposredno povezavo ..................................................................................................... 189
Odpravljanje težav z žičnim omrežjem ............................................................................................................. 190

Slaba fizična povezava .................................................................................................................... 190
Računalnik uporablja napačen naslov IP za izdelek ....................................................................... 190
Računalnik ne more komunicirati z izdelkom ................................................................................ 190
Izdelek uporablja napačne nastavitve povezave in dupleksa za omrežje ..................................... 191
Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo ............................................. 191
Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena ................................................. 191
Izdelek je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve .......................................... 191

Odpravljanje težav z brezžičnim omrežjem ...................................................................................................... 192

Kontrolni seznam za brezžično povezavo ...................................................................................... 192
Po končani konfiguraciji brezžične povezave izdelek ne tiska ...................................................... 192
Izdelek ne tiska in v računalniku je nameščen požarni zid drugega proizvajalca ......................... 193
Po premiku brezžičnega usmerjevalnika ali izdelka na drugo mesto brezžična povezava ne
deluje ............................................................................................................................................... 193
Na brezžični izdelek ni mogoče povezati več računalnikov ........................................................... 193
Pri povezavi izdelka v navidezno zasebno omrežje se prekine komunikacija .............................. 193
Omrežje ni prikazano na seznamu brezžičnih omrežij ................................................................... 193
Brezžično omrežje ne deluje ........................................................................................................... 193
Izvedite diagnostični preizkus brezžičnega omrežja ..................................................................... 194
Zmanjšanje motenj v brezžičnem omrežju .................................................................................... 194

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v operacijskem sistemu Windows ................................... 195

V mapi Tiskalnik ni gonilnika tiskalnika za izdelek ........................................................................ 195
Pri namestitvi programske opreme se je prikazalo sporočilo o napaki ........................................ 195
Izdelek je v načinu pripravljenosti, vendar ne tiska ....................................................................... 195

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v operacijskem sistemu Mac OS X .................................... 197

Gonilnika tiskalnika ni na seznamu Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ....................................... 197
Ime izdelka ni navedeno na seznamu izdelkov Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ali Print &
Scan (Tiskanje in optično branje) .................................................................................................... 197

xii

SLWW

background image

Gonilnik tiskalnika ne nastavi samodejno izbranega izdelka na seznamu Tiskanje in
faksiranje ali Tiskanje in optično branje ......................................................................................... 197
Tiskalno opravilo ni bilo poslano želenemu izdelku ...................................................................... 198
Če je izdelek povezan s kablom USB, se ne prikaže na seznamu Tiskanje in faksiranje, potem
ko izberete gonilnik. ....................................................................................................................... 198
Če uporabljate povezavo USB, uporabljate splošen gonilnik tiskalnika. ...................................... 198

Odstranitev programske opreme (Windows) ................................................................................................... 199
Odstranitev programske opreme (Mac OS X) ................................................................................................... 200

9 Potrošni material in dodatna oprema .......................................................................................................... 201

Naročanje delov, dodatne opreme in potrošnega materiala ........................................................................... 202
HP-jeva politika glede uporabe potrošnega materiala drugih proizvajalcev .................................................. 202
HP-jevo spletno mesto za preprečevanje ponarejanja .................................................................................... 202

Stvarno kazalo ............................................................................................................................................. 203

SLWW

xiii

background image

xiv

SLWW

background image

1