HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Blokiranje ali deblokiranje klicnih številk faksov

background image

Blokiranje ali deblokiranje klicnih številk faksov

Če ne želite prejemati faksov od določenih ljudi ali podjetij, lahko na nadzorni plošči blokirate do 30 klicnih

številk faksov. Ko vam nekdo z blokirane klicne številke pošlje faks, se na zaslonu nadzorne plošče prikaže,

da je številka blokirana, faks ni natisnjen in se ne shrani v pomnilnik. Faksi z blokiranih klicnih številk imajo v

84

Poglavje 6 Faksiranje

SLWW

background image

dnevniku aktivnosti faksa oznako “zavrženo”. Blokirane klicne številke faksov lahko deblokirate posamično

ali vse hkrati.

OPOMBA:

Pošiljatelj blokiranega faksa ni obveščen o neuspešnem pošiljanju.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba

Faks

.

2.

Dotaknite se gumba

Meni Faks

.

3.

Dotaknite se gumba

Možnosti prejemanja

.

4.

Dotaknite se gumba

Blokiranje neželenih faksov

.

5.

Dotaknite se gumba

Dodaj številko

.

6.

S tipkovnico vnesite številko faksa, ki jo želite blokirati, in se nato dotaknite gumba

OK

.