HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom

background image

Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom

Če je izbrana nastavitev načina odzivanja

Samodejno

, je od nastavitve števila zvonjenj v napravi odvisno

število zvonjenj telefonskega aparata, preden se naprava odzove na dohodni klic.

Če je naprava priključena na linijo za prejemanje tako telefaksov kot glasovnih klicev (skupna linija) in je na to

linijo priključen še telefonski odzivnik, bo morda treba prilagoditi nastavitev števila zvonjenj pred odzivom.

Število zvonjenj naprave mora biti večje od števila zvonjenj telefonskega odzivnika. Na ta način se telefonski

odzivnik lahko odzove na dohodni klic in posname sporočilo, če gre za glasovni klic. Ko se telefonski odzivnik

odzove na klic, naprava "posluša" klic in se samodejno odzove, če zazna signal za faksiranje.

V ZDA in Kanadi je privzeta nastavitev za število zvonjenj pet (5), v drugih državah/regijah pa dve (2).

S spodnjo tabelo si pomagajte pri določanju števila zvonjenj pred odzivom.

Vrsta telefonske linije

Priporočljiva nastavitev števila zvonjenj pred odzivom

Namenska faks linija (le za sprejemanje faksov)

Nastavite na število zvonjenj v okviru vrednosti, prikazanih na

zaslonu nadzorne plošče. (Najmanjše in največje dovoljeno število

zvonjenj je odvisno od države/regije.)

Ena linija z dvema ločenima številkama in možnostjo izbire načina

zvonjenja.

Eno ali dve zvonjenji. (Če drugo telefonsko številko uporabljate za

telefonski odzivnik ali glasovno pošto v računalniku, se

prepričajte, da je število zvonjenj naprave večje kot število

zvonjenj odzivnika.) Uporabite funkcijo razločnega zvonjenja, da

razlikujete med glasovnimi klici in faksi.)

Skupna linija (za sprejemanje faksov in glasovnih klicev) s

priključenim telefonskim aparatom

Pet ali več zvonjenj.

Skupna linija (za prejemanje faksov in glasovnih klicev) s

priključenim telefonskim odzivnikom ali glasovno pošto v

računalniku

Dve zvonjenji več kot je število zvonjenj telefonskega odzivnika

ali glasovne pošte v računalniku.

Če želite nastaviti ali spremeniti število zvonjenj pred odzivom, sledite spodnjim korakom:

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

2.

Dotaknite se menija

Nastavitev faksa

.

3.

Dotaknite se menija

Osnovna nastavitev

.

SLWW

Konfiguriranje nastavitev za dohodne fakse

85

background image

4.

Dotaknite se gumba

Število zvonjenj pred odzivom

.

5.

S tipkovnico vnesite število zvonjenj in se nato dotaknite gumba

OK

.