HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavitev funkcije zasebnega sprejemanja

background image

Nastavitev funkcije zasebnega sprejemanja

Če je funkcija zasebnega prejemanja aktivna, se prejeti faksi shranijo v pomnilnik. Za tiskanje shranjenih

faksov je potrebno geslo.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

2.

Dotaknite se menija

Nastavitev faksa

.

3.

Dotaknite se menija

Napredna nastavitev

.

4.

Pomaknite se do gumba

Zasebno prejemanje

in se ga dotaknite, nato pa se dotaknite gumba

Vklopljeno

.

5.

Če še niste nastavili sistemskega gesla, vas izdelek pozove, da ga ustvarite.

OPOMBA:

Sistemsko geslo loči velike in male črke.

a.

Dotaknite se gumba

OK

in nato s tipkovnico vnesite sistemsko geslo.

b.

Dotaknite se gumba

OK

, potrdite geslo tako, da ga še enkrat vnesete, in se nato dotaknite gumba

OK

, da ga shranite.