HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavitev posredovanja faksov

background image

Nastavitev posredovanja faksov

Napravo lahko nastavite na posredovanje faksov na drugo številko faksa. Ko vaša naprava sprejme faks, ga

shrani v pomnilnik. Naprava nato pokliče številko faksa, ki ste jo določili, in pošlje faks. Če naprava zaradi

napake ne more posredovati faksa (številka je zasedena), ponovni klici pa so neuspešni, naprava natisne

faks.

Če napravi med sprejemanjem faksa zmanjka pomnilnika, prekine dohodni faks in posreduje samo strani in

delne strani, ki jih je uspela shraniti v pomnilnik.

Če uporablja funkcijo posredovanja faksov, mora naprava (in ne računalnik) sprejemati fakse, način odziva pa

mora biti nastavljen na

Samodejno

.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba

Faks

.

2.

Dotaknite se gumba

Meni Faks

.

3.

Dotaknite se gumba

Možnosti prejemanja

.

4.

Dotaknite se gumba

Posredovanje faksa

in nato gumba

Vklopljeno

.

5.

S tipkovnico vnesite številko za posredovanje faksov in se nato dotaknite gumba

OK

.