HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Uporaba samodejne pomanjšave za dohodne fakse

background image

Uporaba samodejne pomanjšave za dohodne fakse

Če je vklopljena možnost "Fit to Page" (Prilagodi na stran), naprava samodejno pomanjša dolge fakse do 75

%, da ustrezajo privzeti velikosti strani (faks je na primer pomanjšan iz oblike legal v obliko letter).

Če je možnost "Fit to Page" (Prilagodi na stran) izklopljena, bodo dolgi faksi natisnjeni na več straneh.

Prvotna privzeta nastavitev za samodejno pomanjšavo dohodnih faksov je

Vklopljeno

.

Če je možnost

Žigosaj fakse

vklopljena, boste morda želeli vklopiti tudi možnost samodejne pomanjšave. To

rahlo zmanjša velikost dohodnih faksov in prepreči oznaki strani, da razdeli faks na dve strani.

OPOMBA:

Preverite, ali se privzeta nastavitev velikosti papirja ujema z velikostjo papirja na pladnju.

86

Poglavje 6 Faksiranje

SLWW

background image

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

2.

Dotaknite se menija

Nastavitev faksa

.

3.

Dotaknite se menija

Napredna nastavitev

.

4.

Dotaknite se gumba

Prilagodi na stran

in nato gumba

Vklopljeno

.