HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavitev kod računov

background image

Nastavitev kod računov

Če je vklopljena funkcija kod računov, vas izdelek pozove, da za vsak faks vnesete kodo računa. Izdelek zviša

število kode računa z vsako poslano stranjo faksa. To velja za vse vrste faksov razen za fakse s pozivom za

sprejem, posredovane fakse ali fakse, prenesene z računalnikom. Pri faksu za nedoločeno ali določeno

skupino prejemnikov izdelek zviša število kode računa z vsakim faksom, ki je uspešno poslan na posamezen

cilj.

Prvotna nastavitev možnosti kode računa je

Izklopljeno

. Koda računa je lahko poljubno število od 1 do 250.

Nastavitev kod računov

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

2.

Dotaknite se menija

Nastavitev faksa

.

3.

Dotaknite se menija

Napredna nastavitev

.

4.

Pomaknite se do gumba

Kode računov

in se ga dotaknite, nato pa se dotaknite gumba

Vklopljeno

.

Uporaba kod računov

1.

Položite dokument v podajalnik dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

2.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba

Faks

.

3.

Vnesite številko faksa ali izberite vnos pripravljenega ali skupinskega klica.

4.

Dotaknite se gumba

Začni faksirati

.

5.

Vnesite kodo računa in se nato dotaknite gumba

OK

.

Tiskanje poročila o kodah računov

Poročilo o kodah računov je natisnjen seznam, na katerem so vse kode računov faksiranja in skupno število

faksov, obračunano za posamezno kodo.

OPOMBA:

Potem ko izdelek natisne to poročilo, izbriše vse podatke o obračunavanju.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba

Faks

.

2.

Dotaknite se gumba

Meni Faks

.

3.

Dotaknite se gumba

Poročila o faksih

.

4.

Pomaknite se do gumba

Natisni poročilo o obračunavanju

in se ga dotaknite.

SLWW

Konfiguriranje nastavitev za odhodne fakse

83