HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavitev samodejnega ponovnega izbiranja in časa med ponovnimi izbiranji

background image

Nastavitev samodejnega ponovnega izbiranja in časa med ponovnimi izbiranji

Če naprava ni mogla poslati faksa, ker se sprejemna naprava ni odzivala ali je bila zasedena, naprava poskuša

ponovno izbirati, in sicer na osnovi teh možnosti: ponovno izbiranje zaradi zasedenosti, ponovno izbiranje,

ker ni bilo odziva, in ponovno izbiranje zaradi napake v komunikaciji.

Nastavitev možnosti ponovnega izbiranja zaradi zasedenosti

Če je ta možnost vklopljena, izdelek samodejno znova izbere številko, če prejme signal "zasedeno". Prvotna

nastavitev možnosti za ponovno izbiranje zaradi zasedenosti je

Vklopljeno

.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

2.

Dotaknite se menija

Nastavitev faksa

.

3.

Dotaknite se menija

Napredna nastavitev

.

4.

Pomaknite se do gumba

Vnovični klic, če je zasedeno

in se ga dotaknite, nato pa se dotaknite gumba

Vklopljeno

.

Nastavitev možnosti ponovnega izbiranja, ker ni bilo odziva

Če je ta možnost vklopljena, izdelek samodejno znova izbere številko, če se prejemna naprava ne odzove.

Prvotna nastavitev možnosti za ponovno klicanje, ker se klicana naprava ni odzvala, je

Izklopljeno

.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

2.

Dotaknite se menija

Nastavitev faksa

.

3.

Dotaknite se menija

Napredna nastavitev

.

4.

Pomaknite se do gumba

Vn. klic, če ni odgovora

in se ga dotaknite, nato pa se dotaknite gumba

Vklopljeno

.

SLWW

Konfiguriranje nastavitev za odhodne fakse

81

background image

Nastavitev možnosti ponovnega izbiranja zaradi napake v komunikaciji

Če je ta možnost vklopljena, izdelek samodejno znova izbere številko, če pride do napake v komunikaciji.

Prvotna nastavitev možnosti za ponovno klicanje zaradi napake v komunikaciji je

Vklopljeno

.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

2.

Dotaknite se menija

Nastavitev faksa

.

3.

Dotaknite se menija

Napredna nastavitev

.

4.

Pomaknite se do gumba

Vn. klic pri kom. napaki

in se ga dotaknite, nato pa se dotaknite gumba

Vklopljeno

.