HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Uporaba nadzorne plošče

background image

Uporaba nadzorne plošče

Za nastavitev časa, datuma in glave na nadzorni plošči sledite naslednjim korakom:

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

2.

Dotaknite se menija

Nastavitev faksa

.

3.

Dotaknite se menija

Osnovna nastavitev

.

4.

Pomaknite se do gumba

Čas/datum

in se ga dotaknite.

5.

Izberite 12- ali 24-urni zapis časa.

6.

S tipkovnico vnesite trenutni čas in se nato dotaknite gumba

OK

.

7.

Izberite obliko zapisa datuma.

8.

S tipkovnico vnesite trenutni datum in se nato dotaknite gumba

OK

.

9.

Dotaknite se menija

Glava faksa

.

10.

S tipkovnico vnesite številko svojega faksa in se nato dotaknite gumba

OK

.

OPOMBA:

Največje dovoljeno število znakov za številko faksa je 20.

11.

S tipkovnico vnesite ime ali glavo svojega podjetja in se nato dotaknite gumba

OK

.

OPOMBA:

Največje dovoljeno število znakov za glavo faksa je 25.