HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavitev pozivanja faksa

background image

Nastavitev pozivanja faksa

Če je druga oseba nastavila pozivanje faksa, lahko zahtevate, da je faks poslan v vašo napravo. (To

imenujemo pozivanje druge naprave).

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba

Faks

.

2.

Dotaknite se gumba

Meni Faks

.

3.

Dotaknite se gumba

Možnosti prejemanja

.

4.

Dotaknite se gumba

Poziv za prejem

.

5.

S tipkovnico vnesite številko faksa, ki jo želite pozvati, in se nato dotaknite gumba

OK

.

Naprava pokliče drugo napravo in zahteva faks.

88

Poglavje 6 Faksiranje

SLWW