HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavitev samostojnega faksa

background image

Nastavitev samostojnega faksa

1.

Odstranite embalažo in namestite napravo.

2.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

3.

Dotaknite se menija

Nastavitev faksa

.

4.

Dotaknite se gumba

Pripomoček za nastavitev faksa

.

5.

Sledite pozivom na zaslonu in za vsako vprašanje izberite ustrezen odgovor.

OPOMBA:

Največje dovoljeno število znakov za številko faksa je 20.

OPOMBA:

Največje dovoljeno število znakov za glavo faksa je 25.

74

Poglavje 6 Faksiranje

SLWW