HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Faks je odrezan ali natisnjen na dveh straneh

background image

Faks je odrezan ali natisnjen na dveh straneh

Prilagodite nastavitev

Privzeta velikost papirja

. Faksi se tiskajo na eno velikost papirja, določeno v

nastavitvi

Privzeta velikost papirja

.

a.

Odprite meni

Meni Nastavitev

.

b.

Odprite meni

Nastavitev sistema

.

c.

Odprite meni

Nastavitev papirja

.

d.

Odprite meni

Privzeta velikost papirja

.

e.

Izberite ustrezno nastavitev.

Nastavite vrsto in velikost papirja za pladenj, ki se uporablja za fakse.

Vklopite nastavitev

Prilagodi na stran

, da se bodo daljši faksi tiskali na papir velikosti Letter ali A4.

a.

Odprite meni

Meni Nastavitev

.

b.

Odprite meni

Nastavitev faksa

.

c.

Odprite meni

Napredna nastavitev

.

d.

Odprite meni

Prilagodi na stran

.

e.

Izberite nastavitev

Vklopljeno

.

OPOMBA:

Če je nastavitev

Prilagodi na stran

izklopljena, nastavitev

Privzeta velikost papirja

pa nastavljena

na Letter, se bo dokument velikosti Legal natisnil na dve strani.

SLWW

Odpravljanje težav s faksiranjem 121

background image

122 Poglavje 6 Faksiranje

SLWW

background image

7