HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Fakse je mogoče prejemati, ne pa pošiljati.

background image

Fakse je mogoče prejemati, ne pa pošiljati.

Pošljite faks. Nič se ne zgodi.

1.

Preverite znak centrale na telefonski liniji z uporabo gumba

Začni faksirati

.

2.

Napravo izklopite in vklopite.

3.

Na nadzorni plošči ali s programom HP Fax Setup Wizard (HP-jev čarovnik za nastavitev faksa)

konfigurirajte čas, datum faksa in podatke v glavi faksa.

a.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

b.

Odprite meni

Nastavitev faksa

.

c.

Odprite meni

Osnovna nastavitev

.

d.

Odprite meni

Glava faksa

.

e.

Vnesite pravilne nastavitve.

4.

Preverite, ali so slušalke morebitnih drugih telefonov na isti liniji odložene.

5.

Če uporabljate storitev DSL, poskrbite, da povezava telefonske linije z izdelkom vključuje filter, ki

prepušča visoke frekvence.