HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Ni znaka centrale.

background image

Ni znaka centrale.

Preverite, ali je telefonski kabel priključen na ustrezna vrata na izdelku.

Preverite, ali je telefonski kabel iz izdelka priključen neposredno na stensko telefonsko vtičnico.

Preverite znak centrale na telefonski liniji z uporabo gumba

Začni faksirati

.

Izključite telefonski kabel naprave iz stenske vtičnice, vključite telefon in poskusite izvesti glasovni klic.

Telefonski kabel izklopite tako iz naprave kot iz stenske vtičnice in ga znova vklopite.

Preverite, ali uporabljate kabel, ki je bil priložen napravi.

Telefonski kabel naprave vključite v vtičnico za drugo telefonsko linijo.

Preverite telefonsko linijo tako, da uporabite možnost

Zaženi preskus faksa

v meniju

Storitev

na

nadzorni plošči.

SLWW

Odpravljanje težav s faksiranjem 109

background image

a.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

b.

Odprite meni

Storitev

.

c.

Odprite meni

Storitev faksiranja

.

d.

Izberite element

Zaženi preskus faksa

.