HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Prikaže se sporočilo Faks se ne odzove..

background image

Prikaže se sporočilo Faks se ne odzove..

Poskusite znova poslati faks.

Pokličite prejemnika, da zagotovite, da je faks naprava vključena in pripravljena.

Preverite, ali ste izbrali pravo faks številko.

Izključite telefonski kabel naprave iz stenske vtičnice, vključite telefon in poskusite izvesti glasovni klic.

Telefonski kabel naprave vključite v vtičnico za drugo telefonsko linijo.

Poskusite z drugim telefonskim kablom.

Poskrbite, da je telefonski kabel iz stenske telefonske vtičnice priključen na vrata za linijo.

Preverite telefonsko linijo tako, da uporabite možnost

Zaženi preskus faksa

v meniju

Storitev

na

nadzorni plošči.

a.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

b.

Odprite meni

Storitev

.

c.

Odprite meni

Storitev faksiranja

.

d.

Izberite element

Zaženi preskus faksa

.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na HP. Oglejte si

www.hp.com/support/ljm425series

ali letak, ki je

priložen napravi.

110 Poglavje 6 Faksiranje

SLWW