HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Prikaže se sporočilo Napaka v komunikaciji..

background image

Prikaže se sporočilo Napaka v komunikaciji..

Napravi omogočite vnovično pošiljanje faksa. Vnovično pošiljanje začasno zmanjša hitrost faksa.

Izključite telefonski kabel naprave iz stenske vtičnice, vključite telefon in poskusite poklicati. Telefonski

kabel naprave vključite v vtičnico za drugo telefonsko linijo.

Poskusite z drugim telefonskim kablom.

Na nadzorni plošči preklopite možnost

Hitrost faksa

na nastavitev

Srednja (V.17)

ali

Počasna (V.29)

.

a.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

b.

Odprite meni

Nastavitev faksa

.

c.

Odprite meni

Napredna nastavitev

.

d.

Odprite meni

Hitrost faksa

.

e.

Izberite ustrezno nastavitev.

Izklopite možnost

Popravljanje napak

.

a.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

b.

Odprite meni

Storitev

.

c.

Odprite meni

Storitev faksiranja

.

d.

Odprite meni

Popravljanje napak

.

e.

Izberite nastavitev

Izklopljeno

.

OPOMBA:

Če izklopite možnost

Popravljanje napak

, se lahko zniža kakovost slik.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na HP. Oglejte si

www.hp.com/support/ljm425series

ali letak, ki je

priložen napravi.