HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Prikaže se sporočilo Pomnilnik faksa je poln..

background image

Prikaže se sporočilo Pomnilnik faksa je poln..

Napravo izklopite in vklopite.

Natisnite shranjene fakse, ki še niso bili natisnjeni.

a.

Dotaknite se gumba

Faks

in nato gumba

Meni Faks

.

b.

Odprite meni

Možnosti prejemanja

.

c.

Izberite element

Natisni zasebne fakse

.

d.

Ko izdelek zahteva geslo, ga vnesite.

Izbrišite shranjene fakse iz pomnilnika.

a.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

b.

Odprite meni

Storitev

.

c.

Odprite meni

Storitev faksiranja

.

d.

Izberite element

Izbriši shranjene fakse

.

Daljši faks razdelite na krajše dele in jih faksirajte posamično.