HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo »Shranjevanje strani 1« in delovanje izdelka se tu ustavi

background image

Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo »Shranjevanje strani 1« in delovanje izdelka se tu ustavi

Izbrišite shranjene fakse iz pomnilnika.

a.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

b.

Odprite meni

Storitev

.

c.

Odprite meni

Storitev faksiranja

.

d.

Izberite element

Izbriši shranjene fakse

.