HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Glasovna pošta na voljo na faks liniji

background image

Glasovna pošta na voljo na faks liniji

Telefonski liniji dodajte značilno zvonjenje in spremenite nastavitev

Značilno zvonjenje

izdelka tako, da

se bo ujemala z vzorcem zvonjenja telefonskega podjetja. Za informacije se obrnite na telefonsko

podjetje.

a.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

b.

Odprite meni

Nastavitev faksa

.

c.

Odprite meni

Osnovna nastavitev

.

SLWW

Odpravljanje težav s faksiranjem 115

background image

d.

Odprite meni

Značilno zvonjenje

.

e.

Izberite ustrezno nastavitev.

Kupite ločeno linijo za faksiranje.

Nastavitev

Način odziva

nastavite na možnost

Ročno

.

a.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

b.

Odprite meni

Nastavitev faksa

.

c.

Odprite meni

Osnovna nastavitev

.

d.

Odprite meni

Način odziva

.

e.

Izberite nastavitev

Ročno

.

OPOMBA:

Biti morate prisotni, da boste sprejemali fakse.