HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Prikaže se sporočilo Napaka v komunikaciji..

background image

Prikaže se sporočilo Napaka v komunikaciji..

Prosite pošiljatelja, naj znova pošlje faks – takoj ali pa pozneje, ko se bo stanje linije izboljšalo.

Izključite telefonski kabel naprave iz stenske vtičnice, vključite telefon in poskusite poklicati. Telefonski

kabel naprave vključite v vtičnico za drugo telefonsko linijo.

Poskusite z drugim telefonskim kablom.

Nastavitev

Hitrost faksa

nastavite na možnost

Počasna (V.29)

ali

Srednja (V.17)

ali pa onemogočite

nastavitev

Hitra (V.34)

.

a.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

b.

Odprite meni

Nastavitev faksa

.

c.

Odprite meni

Napredna nastavitev

.

d.

Odprite meni

Hitrost faksa

.

e.

Izberite ustrezno nastavitev.

Izklopite funkcijo

Popravljanje napak

, da preprečite samodejno popravljanje napak.

OPOMBA:

Če izklopite funkcijo

Popravljanje napak

, se lahko zniža kakovost slik.

a.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

b.

Odprite meni

Storitev

.

c.

Odprite meni

Storitev faksiranja

.

d.

Odprite meni

Popravljanje napak

.

e.

Izberite nastavitev

Izklopljeno

.

Z nadzorne plošče natisnite poročilo

Dnevnik dejavnosti faksa

, da ugotovite, ali se napaka pojavlja

samo pri določeni številki faksa.

a.

Dotaknite se gumba

Faks

in nato gumba

Meni Faks

.

b.

Odprite meni

Poročila o faksih

.

SLWW

Odpravljanje težav s faksiranjem 117

background image

c.

Odprite meni

Dnevnik dejavnosti faksa

.

d.

Izberite možnost

Natisni dnevnik zdaj

.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na HP. Oglejte si

www.hp.com/support/ljm425series

ali letak, ki je

priložen napravi.