HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Sporočila o napakah faksiranja

background image

Sporočila o napakah faksiranja

Opozorila in opozorilna sporočila se prikažejo začasno in morda boste morali sporočilo potrditi z dotikom

gumba

OK

, da boste nadaljevali z opravilom, ali z dotikom gumba Prekliči, da ga boste preklicali. Ob

nekaterih opozorilih se opravilo morda ne bo natisnilo ali pa bo kakovost tiskanja slabša. Če je opozorilo ali

opozorilno sporočilo povezano s tiskanjem in je vklopljena funkcija samodejnega nadaljevanja, bo tiskalnik

poskušal nadaljevati s tiskanjem opravila po 10-sekundnem prikazu opozorila brez potrditve.

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

Faks je zaseden.

Pošiljanje preklicano.

Linija za faks, na katero ste pošiljali faks, je

zasedena. Naprava je preklicala pošiljanje

faksa.

Pokličite prejemnika, da zagotovite, da je faks

naprava vključena in pripravljena.

Preverite, ali ste izbrali pravo faks številko.

Preverite, ali je možnost

Vnovični klic, če je

zasedeno

omogočena.

Odprite meni

Storitev

in se dotaknite gumba

Storitev faksiranja

. Dotaknite se gumba

Zaženi

preskus faksa

. S tem preskusom preverite, ali

je telefonski kabel priključen na ustrezna vrata

in ali ima telefonska linija signal. Izdelek

natisne poročilo z rezultati.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na HP.

Oglejte si

www.hp.com/support/ljm425series

ali letak, ki je priložen napravi.

Faks je zaseden.

Vnovični klic čaka.

Linija za faks, na katero ste pošiljali faks, je

zasedena. Naprava samodejno ponovno izbere

zasedeno številko.

Napravi omogočite ponovno pošiljanje faksa.

Pokličite prejemnika, da zagotovite, da je faks

naprava vključena in pripravljena.

Preverite, ali ste izbrali pravo faks številko.

Odprite meni

Storitev

in se dotaknite gumba

Storitev faksiranja

. Dotaknite se gumba

Zaženi

preskus faksa

. S tem preskusom preverite, ali

je telefonski kabel priključen na ustrezna vrata

in ali ima telefonska linija signal. Izdelek

natisne poročilo z rezultati.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na HP.

Oglejte si

www.hp.com/support/ljm425series

ali letak, ki je priložen napravi.

104 Poglavje 6 Faksiranje

SLWW

background image

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

Faks se ne odzove.

Pošiljanje preklicano.

Poskusi ponovnega izbiranja številke faksa niso

uspeli ali pa je bila izklopljena možnost

Vn. klic,

če ni odgovora

.

Pokličite prejemnika, da zagotovite, da je faks

naprava vključena in pripravljena.

Preverite, ali ste izbrali pravo faks številko.

Preverite, ali je možnost ponovnega izbiranja

omogočena.

Telefonski kabel izklopite tako iz naprave kot iz

stenske vtičnice in ga znova vklopite.

Izključite telefonski kabel naprave iz stenske

vtičnice, vključite telefon in poskusite izvesti

glasovni klic.

Poskrbite, da je telefonski kabel iz stenske
telefonske vtičnice priključen na vrata

za

linijo.

Telefonski kabel naprave vključite v vtičnico za

drugo telefonsko linijo.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na HP.

Oglejte si

www.hp.com/support/ljm425series

ali letak, ki je priložen napravi.

Faks se ne odzove.

Vnovični klic čaka.

Linija za sprejemanje faksov se ni odzvala.

Naprava poskuša s ponovnim izbiranjem po

nekaj minutah.

Napravi omogočite ponovno pošiljanje faksa.

Pokličite prejemnika, da zagotovite, da je faks

naprava vključena in pripravljena.

Preverite, ali ste izbrali pravo faks številko.

Če naprava ponovno izbira, izklopite njen

telefonski kabel iz stenske vtičnice, vključite

telefon in poskusite izvesti glasovni klic.

Poskrbite, da je telefonski kabel iz stenske
telefonske vtičnice priključen na vrata

za

linijo.

Telefonski kabel naprave vključite v vtičnico za

drugo telefonsko linijo.

Poskusite z drugim telefonskim kablom.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na HP.

Oglejte si

www.hp.com/support/ljm425series

ali letak, ki je priložen napravi.

SLWW

Odpravljanje težav s faksiranjem 105

background image

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

Napaka pri pošiljanju faksa.

Med poskusom pošiljanja faksa je prišlo do

napake.

Poskusite ponovno poslati faks.

Poskusite poslati faks na drugo številko faksa.

Preverite znak centrale na telefonski liniji tako,

da se dotaknete gumba

Začni faksirati

.

Izklopite in znova vklopite telefonski kabel, da

preverite, ali je ustrezno priključen.

Preverite, ali uporabljate kabel, ki je bil priložen

napravi.

Preverite, ali telefonski aparat deluje, tako, da

izključite napravo, na telefonsko linijo

priključite telefonski aparat in izvedete

glasovni klic.

Napravo priključite na drugo telefonsko linijo.

Nastavite ločljivost naprave na nastavitev

Standardno

namesto na privzeto nastavitev

Drobno

.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na HP.

Oglejte si

www.hp.com/support/ljm425series

ali letak, ki je priložen napravi.

Napaka pri prejemanju faksa.

Med poskusom sprejema faksa je prišlo do

napake.

Prosite pošiljatelja, naj ponovno pošlje faks.

Poskusite poslati faks nazaj pošiljatelju ali na

drugo faks napravo.

Preverite znak centrale na telefonski liniji tako,

da se dotaknete gumba

Začni faksirati

.

Izklopite in znova vklopite telefonski kabel, da

preverite, ali je ustrezno priključen.

Preverite, ali uporabljate kabel, ki je bil priložen

napravi.

Odprite meni

Storitev

in se dotaknite gumba

Storitev faksiranja

. Dotaknite se gumba

Zaženi

preskus faksa

. S tem preskusom preverite, ali

je telefonski kabel priključen na ustrezna vrata

in ali ima telefonska linija signal. Izdelek

natisne poročilo z rezultati.

Zmanjšajte hitrost faksiranja. Prosite

pošiljatelja, naj ponovno pošlje faks.

Izključite način popravljanja napak. Prosite

pošiljatelja, naj ponovno pošlje faks.

OPOMBA:

Če izklopite način popravljanja

napak, se lahko zniža kakovost slike faksa.

Napravo priključite na drugo telefonsko linijo.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na HP.

Oglejte si

www.hp.com/support/ljm425series

ali letak, ki je priložen napravi.

106 Poglavje 6 Faksiranje

SLWW

background image

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

Napaka v komunikaciji.

Med napravo in pošiljateljem ali prejemnikom je

prišlo do komunikacijske napake.

Napravi omogočite ponovno pošiljanje faksa.

Izključite telefonski kabel naprave iz stenske

vtičnice, vključite telefon in poskusite poklicati.

Telefonski kabel naprave vključite v vtičnico za

drugo telefonsko linijo.

Poskusite z drugim telefonskim kablom.

Nastavitev

Hitrost faksa

nastavite na možnost

Počasna (V.29)

ali onemogočite možnost

Hitra

(V.34)

.

Izklopite funkcijo

Popravljanje napak

, da

preprečite samodejno popravljanje napak.

OPOMBA:

Če izklopite funkcijo

Popravljanje

napak

, se lahko zniža kakovost slik.

Z nadzorne plošče natisnite poročilo

Dnevnik

dejavnosti faksa

, da ugotovite, ali se napaka

pojavlja samo pri določeni številki faksa.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na HP.

Oglejte si

www.hp.com/support/ljm425series

ali letak, ki je priložen napravi.

Ni znaka centrale.

Naprava ni zaznala znaka centrale.

Preverite znak centrale na telefonski liniji tako,

da se dotaknete gumba

Začni faksirati

.

Telefonski kabel izklopite tako iz naprave kot iz

stenske vtičnice in ga znova vklopite.

Preverite, ali uporabljate kabel, ki je bil priložen

napravi.

Izključite telefonski kabel naprave iz stenske

vtičnice, vključite telefon in poskusite izvesti

glasovni klic.

Poskrbite, da je telefonski kabel iz stenske
telefonske vtičnice priključen na vrata

za

linijo.

Telefonski kabel naprave vključite v vtičnico za

drugo telefonsko linijo.

Preverite telefonsko linijo tako, da uporabite

možnost

Zaženi preskus faksa

v meniju

Storitev

na nadzorni plošči.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na HP.

Oglejte si

www.hp.com/support/ljm425series

ali letak, ki je priložen napravi.

Pomnilnik faksa je poln.

Pošiljanje faksa preklicano.

Med opravilom faksiranja se je pomnilnik

napolnil. Vse faksirane strani morajo biti v

pomnilniku, da bo opravilo faksiranja pravilno

delovalo. Poslane so bile samo strani, za katere

je prostor v pomnilniku.

Prekličite trenutno opravilo. Izklopite izdelek in

ga znova vklopite. Poskusite znova poslati

opravilo.

Če se napaka znova pojavi, prekličite opravilo

ter še enkrat izklopite in nato vklopite izdelek.

Izdelek morda za nekatera opravila nima na

voljo dovolj pomnilnika.

SLWW

Odpravljanje težav s faksiranjem 107

background image

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

Pomnilnik faksa je poln.

Prejemanje faksa preklicano.

Med prenosom faksa je zmanjkalo pomnilnika v

napravi. Natisnjene bodo samo strani, za katere

je prostor v pomnilniku.

Natisnite vse fakse, pošiljatelj pa naj nato

ponovno pošlje faks. Pošiljatelj naj pred

ponovnim pošiljanjem opravilo faksiranja

razdeli na več opravil. Prekličite vsa opravila

faksiranja ali počistite fakse iz pomnilnika.

Pomnilnik faksa je poln.

Prejemanje faksa preklicano.

Na voljo je premalo pomnilnika za shranjevanje

faksov, da bi bilo mogoče shraniti dohodni faks.

Če uporabljate funkcijo

Zasebno prejemanje

,

natisnite vse prejete fakse, da znova pridobite

nekaj pomnilnika.

Če potrebujete še več pomnilnika, izbrišite

fakse v pomnilniku. Odprite meni

Storitev

. V

meniju

Storitev faksiranja

izberite možnost

Izbriši shranjene fakse

.

Vratca podajalnika dokumentov so odprta.

Faks preklican.

Zgornji pokrov podajalnika dokumentov je

odprt, zato izdelek ne more poslati faksa.

zaprite pokrov in znova pošljite faks.

Zaznan ni noben faks.

Naprava se je odzvala na dohodni klic, vendar ni

zaznala, da kliče faks naprava.

Napravi omogočite ponovno sprejemanje faksa.

Poskusite z drugim telefonskim kablom.

Poskrbite, da je telefonski kabel iz stenske
telefonske vtičnice priključen na vrata

za

linijo.

Telefonski kabel naprave vključite v vtičnico za

drugo telefonsko linijo.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na HP.

Oglejte si

www.hp.com/support/ljm425series

ali letak, ki je priložen napravi.