HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Spreminjanje hitrosti faksa

background image

Spreminjanje hitrosti faksa

Nastavitev hitrosti faksa je protokol modema, ki ga naprava uporablja za pošiljanje faksov. To je svetovni

standard modemov za dvosmerno komunikacijo, ki pošiljajo in sprejemajo podatke po telefonskih žicah s

hitrostjo do 33,6 kb/s. Prvotna privzeta nastavitev hitrosti faksa je

Hitra (V.34)

.

Nastavitev spremenite samo v primeru težav pri pošiljanju ali prejemanju faksov v določeno napravo ali iz

nje. Zmanjšanje hitrosti faksiranja pride prav pri pošiljanju ali sprejemanju mednarodnih faksov ali pri uporabi

satelitske telefonske povezave.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

2.

Dotaknite se menija

Nastavitev faksa

.

3.

Dotaknite se menija

Napredna nastavitev

.

4.

Pomaknite se do gumba

Hitrost faksa

in se ga dotaknite. Nato se dotaknite želene nastavitve hitrosti.

SLWW

Odpravljanje težav s faksiranjem 103