HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Prilagajanje svetlosti ali temnosti kopij

background image

Prilagajanje svetlosti ali temnosti kopij

1.

Položite dokument na steklo optičnega bralnika ali v

podajalnik dokumentov.

2.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite

gumba

Kopiranje

.

3.

Na zaslonu s povzetkom z dotikanjem puščičnih gumbov

prilagodite nastavitev.

4.

Dotaknite se gumba

Začni kopiranje

, da začnete kopirati.

60

Poglavje 4 Kopiranje

SLWW