HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - 2. korak: Preverite kable ali brezžično povezavo

background image

2. korak: Preverite kable ali brezžično povezavo

1.

Preverite kabelsko povezavo med izdelkom in računalnikom. Preverite, ali je kabel dobro pritrjen.

2.

Preverite, ali so kabli morda poškodovani in uporabite drug kabel, če je to mogoče.

3.

Če je izdelek povezan v omrežje, preverite naslednje:

Preverite lučko poleg omrežne povezave na izdelku. Če je omrežje aktivno, lučka sveti zeleno.

Preverite, ali za povezavo v omrežje uporabljate omrežni kabel in ne telefonskega.

Preverite, ali je vklopljen omrežni usmerjevalnik, zvezdišče ali stikalo in ali deluje pravilno.

Če je računalnik ali izdelek povezan v brezžično omrežje, lahko do zakasnitev tiskalniških poslov

prihaja zaradi slabe kakovosti signala ali zaradi motenj.

4.

Če uporabljate sistem z osebnim požarnim zidom, slednji morda blokira komunikacijo z izdelkom.

Začasno onemogočite požarni zid, da preverite, ali ta povzroča težave.

144 Poglavje 8 Odpravljanje težav

SLWW