HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Če uporabljate povezavo USB, uporabljate splošen gonilnik tiskalnika.

background image

Če uporabljate povezavo USB, uporabljate splošen gonilnik tiskalnika.

Če ste kabel USB priključili, preden ste namestili programsko opremo, morda uporabljate splošen gonilnik

tiskalnika namesto gonilnika, ki je namenjen posebej za ta izdelek.

1.

Izbrišite splošni gonilnik tiskalnika.

2.

Znova namestite programsko opremo s CD-ja izdelka. Ne priključite USB kabla, dokler vas k temu ne

pozove program za namestitev programske opreme.

3.

Če je nameščenih več tiskalnikov, preverite, ali je na spustnem meniju Format For (Oblika zapisa za) v

pogovornem oknu Print (Natisni) izbran ustrezni tiskalnik.

198 Poglavje 8 Odpravljanje težav

SLWW