HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Povezava v e-poštni strežnik

background image

Povezava v e-poštni strežnik

Poskrbite, da je ime strežnika SMTP pravilno. To nastavitev preverite pri svojem skrbniku sistema ali

ponudniku internetnih storitev.

Če izdelek ne more vzpostaviti varne povezave s strežnikom SMTP, poskusite z varno povezavo ali

drugim strežnikom oziroma vrati. To nastavitev preverite pri svojem skrbniku sistema ali ponudniku

internetnih storitev.

Če je potrebno preverjanje pristnosti za strežnik SMTP, poskrbite, da sta uporabljena veljavno

uporabniško ime in geslo.

Če strežnik SMTP uporablja nepodprt način preverjanja pristnosti, poskusite z drugim strežnikom. To

nastavitev preverite pri svojem skrbniku sistema ali ponudniku internetnih storitev.