HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Odpravljanje zastojev v izhodnem predalu

background image

Odpravljanje zastojev v izhodnem predalu

POZOR:

Zagozdenega papirja ne odstranjujte z ostrimi predmeti, kot so pincete in škarjice. Okvare,

povzročene zaradi uporabe ostrih predmetov, niso zajete v garanciji.

1.

Z obema rokama primite papir in ga previdno izvlecite iz

izdelka.