HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Odstranjevanje zastojev na območju grelnika

background image

Odstranjevanje zastojev na območju grelnika

1.

Odprite zadnja vratca.

SLWW

Odpravljanje zastojev 165

background image

2.

Odstranite zagozdene liste.

OPOMBA:

Če se list trga, odstranite vse delce, preden

nadaljujete s tiskanjem.

POZOR:

Preden začnete odpravljati zastoj, počakajte, da se

območje grelnika ohladi.

3.

Zaprite zadnja vratca.

166 Poglavje 8 Odpravljanje težav

SLWW