HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Črna kartuša skoraj prazna

background image

Črna kartuša skoraj prazna

Opis

Kartuši s tonerjem se je iztekla življenjska doba. Uporabnik lahko pri tem izdelku nastavi možnost »S pozivom

me opozori čez 100, 200, 300, 400 strani ali nikoli«. Možnost je dodana za priročnejšo uporabo in ni

zagotovilo, da bodo te strani natisnjene z ustrezno kakovostjo.

150 Poglavje 8 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Priporočeni ukrep

HP priporoča, da na tej točki zamenjate kartušo s tonerjem, s čimer boste zagotovili optimalno kakovost

tiskanja. Tiskanje lahko nadaljujete, dokler ne opazite zmanjšanja kakovosti tiskanja. Dejanska življenjska

doba kartuše se lahko razlikuje.

Ko je dosežen prag, ko je HP-jeva kartuša s tonerjem skoraj prazna, preneha veljati HP-jeva garancija za

zaščito te kartuše s tonerjem. V HP-jevi izjavi o garanciji tiskalnih kartuš vse napake tiskanja ali tiskalnih

kartuš, ki nastanejo pri uporabi HP-jeve kartuše s tonerjem v načinu Skoraj prazna, ko je potrošnega

materiala skoraj povsem zmanjkalo, ne veljajo kot napake v materialu ali njegovi izdelavi.