HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Vrste sporočil na nadzorni plošči

background image

Vrste sporočil na nadzorni plošči

Sporočila na nadzorni plošči označujejo trenutno stanje izdelka in situacije, v katerih je potrebno

posredovanje.

Opozorila in opozorilna sporočila se prikažejo začasno in morda boste morali sporočilo potrditi s pritiskom

gumba

OK

za obnovitev tiskanja oziroma s pritiskom gumba Prekliči za preklic opravila. Ob nekaterih

opozorilih se opravilo morda ne bo natisnilo ali pa bo kakovost tiskanja slabša. Če je opozorilo ali opozorilno

sporočilo povezano s tiskanjem in je vklopljena funkcija samodejnega nadaljevanja, bo tiskalnik poskušal

nadaljevati s tiskanjem opravila po 10-sekundnem prikazu opozorila brez potrditve.

Sporočila o kritičnih napakah lahko označujejo nekakšno okvaro. Težavo lahko mogoče rešite tako, da

izklopite in vklopite napajanje. Če kritične napake ne uspete odpraviti, boste napravo morda morali odpeljati

na servis.