HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nalaganje v dodatni pladenj 3

background image

Nalaganje v dodatni pladenj 3

1.

Izvlecite pladenj iz naprave.

16

Poglavje 2 Pladenj za papir

SLWW

background image

2.

Izvlecite vodila papirja za dolžino in širino, tako da modre

jezičke potisnete navzven.

3.

Če želite naložiti papir velikosti Legal, podaljšajte pladenj

tako, da pritisnete gumb na zadnji strani pladnja navznoter in

povlečete zadnji del pladnja ven.

OPOMBA:

Ko je v pladnju naložen papir velikost Legal, sega

približno 70 mm čez rob izdelka.

4.

Naložite papir v pladenj in poravnajte kote. Vodila papirja po

dolžini in širini namestite ob sveženj papirja.

SLWW

Nalaganje na vhodne pladnje

17

background image

5.

Papir potisnite navzdol in tako preverite, ali je sveženj papirja

pod mejnimi jezički za papir, ki so ob zadnji strani pladnja.

6.

Potisnite pladenj v izdelek.

18

Poglavje 2 Pladenj za papir

SLWW

background image

3