HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nalaganje v pladenj 2

background image

Nalaganje v pladenj 2

1.

Izvlecite pladenj iz naprave.

14

Poglavje 2 Pladenj za papir

SLWW

background image

2.

Izvlecite vodila papirja za dolžino in širino, tako da modre

jezičke potisnete navzven.

3.

Če želite naložiti papir velikosti Legal, podaljšajte pladenj

tako, da pritisnete gumb na zadnji strani pladnja navznoter in

povlečete zadnji del pladnja ven.

OPOMBA:

Ko je v pladnju naložen papir velikost Legal, sega

približno 70 mm čez rob izdelka.

4.

Naložite papir v pladenj in poravnajte kote. Vodila papirja po

dolžini in širini namestite ob sveženj papirja.

SLWW

Nalaganje na vhodne pladnje

15

background image

5.

Papir potisnite navzdol in se tako prepričajte, da je sveženj

papirja pod mejnimi jezički za papir, ki so ob desni in zadnji

strani pladnja.

6.

Potisnite pladenj v izdelek.