HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Podprte vrste papirja

background image

Podprte vrste papirja

Za popoln seznam papirja znamke HP, ki ga podpira naprava, obiščite

www.hp.com/support/ljm425series

.

Vrsta papirja (nadzorna plošča)

Vrsta papirja (gonilnik tiskalnika) Pladenj 1

Pladenj 2

Dodatni

pladenj 3 za

500 listov

Enota za

obojestransko

tiskanje

NAVADNI

Plain (Navadni)

HP EcoSMART Lite

HP EcoSMART Lite

LAHKI 60-74 G

Lahki 60-74 g

SREDNJE TEŽKI (96–110 g)

Srednjetežki

TEŽKI 111–130 g

Težki 111–130 g

ZELO TEŽKI 131–175 G

Zelo težki 131–175g

PROSOJNICA

Monochrome Laser Transparency

(Enobarvna prosojnica za

lasersko tiskanje)

NALEPKE

Labels (Nalepke)

PISEMSKI Z GLAVO

Letterhead (Pisemski z glavo)

PREDHODNO POTISKANI

Preprinted (Vnaprej natisnjeni)

PREDHODNO NALUKNJANI

Prepunched (Predhodno

naluknjani)

OBARVAN

Colored (Barvni)

GROBI

Rough (Grobi)

PISMPAP

Bond (Kopirni papir)

RECIKLIRANI

Recycled (Reciklirani)

OVOJNICA

Envelope (Ovojnica)

12

Poglavje 2 Pladenj za papir

SLWW