HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Razporeditev nadzorne plošče

background image

Razporeditev nadzorne plošče

1

Prikaz na zaslonu na dotik

2

Gumb in lučka Pomoč: označuje dostop do sistema pomoči na nadzorni plošči

3

Gumb in lučka Puščica desno: pomik kazalca desno ali pomik na naslednji zaslon.

OPOMBA:

Gumb sveti samo, če je pri trenutnem zaslonu mogoče uporabiti omenjeno funkcijo.

4

Gumb in lučka Prekliči: brisanje nastavitev, preklic trenutnega posla ali izhod iz trenutnega zaslona

OPOMBA:

Gumb sveti samo, če je pri trenutnem zaslonu mogoče uporabiti omenjeno funkcijo.

5

Lučka Brezžična povezava: označuje, da je povezava v brezžično omrežje omogočena. Ko izdelek vzpostavlja povezavo z brezžičnim

omrežjem, lučka utripa (samo HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw).

6

Opozorilna lučka: označuje, da je v izdelku prišlo do težave

7

Lučka V pripravljenosti: označuje, da je izdelek v stanju pripravljenosti

8

Gumb in lučka Nazaj: vrnitev na prejšnji zaslon

OPOMBA:

Gumb sveti samo, če je pri trenutnem zaslonu mogoče uporabiti omenjeno funkcijo.

9

Gumb in lučka Puščica levo: pomik kazalca levo

OPOMBA:

Gumb sveti samo, če je pri trenutnem zaslonu mogoče uporabiti omenjeno funkcijo.

10

Gumb in lučka Domov: pomik na začetni zaslon.