HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Tiskanje poročil o izdelku

background image

Tiskanje poročil o izdelku

Poročila o izdelku so shranjena v pomnilniku izdelka. Te strani pomagajo prepoznati in rešiti težave v zvezi z

napravo.

OPOMBA:

Če jezik naprave ni bil pravilno nastavljen med namestitvijo, lahko jezik nastavite ročno, tako da

se strani z informacijami natisnejo v enem od podprtih jezikov. Jezik lahko spremenite z menijem

Nastavitev

sistema

na nadzorni plošči ali vdelanim spletnim strežnikom.

Z uporabo menija

Poročila

lahko natisnete različne strani z informacijami o izdelku.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

2.

Dotaknite se gumba

Poročila

.

3.

Dotaknite se imena poročila, ki ga želite natisniti.

Element menija

Opis

Predstavitvena stran

Natisne stran, ki prikazuje kakovost tiskanja.

Struktura menija

Natisne načrt menija na nadzorni plošči. Navedene so aktivne nastavitve za posamezni

meni.

Poročilo o konfiguraciji

Natisne seznam vseh nastavitev naprave. Če je naprava povezana v omrežje, vključuje

tudi omrežne informacije.

Stanje potrošnega materiala

Natisne stanje za vsako kartušo s tonerjem, vključno z naslednjimi informacijami:

Odstotek predvidene preostale življenjske dobe kartuše

Približno število preostalih strani

Številke delov za HP-jeve kartuše s tonerjem

Število natisnjenih strani

Povzetek omrežnih nastavitev

Natisne seznam vseh omrežnih nastavitev naprave.

Stran o uporabi

Natisne stran s seznamom strani PCL, PCL 6, PS, zagozdenih ali napačno izbranih strani v

napravi, enobarvnih (črno-belih) ali barvnih strani ter število strani.

Seznam pisav PCL

Natisne seznam vseh nameščenih pisav PCL

Seznam pisav PS

Natisne seznam vseh nameščenih pisav PostScript (PS).

Seznam pisav PCL6

Natisne seznam vseh nameščenih pisav PCL6.

Stran storitev

Natisne servisno poročilo.

6

Poglavje 1 Predstavitev izdelka

SLWW