HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Optično branje v pogon USB

background image

Optično branje v pogon USB

1.

Položite dokument na steklo optičnega bralnika ali v podajalnik dokumentov.

2.

Priključite pogon USB na vrata na sprednji strani izdelka.

3.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba

Optično branje

.

4.

Dotaknite se zaslona

Opt. br. - pog. USB

.

5.

Dotaknite se gumba

Optično branje

, da optično preberete izvirnik in nato shranite datoteko. Izdelek v

pogonu USB ustvari mapo z imenom HPSCANS in shrani datoteko v obliki PDF ali JPG s samodejno

ustvarjenim imenom.

OPOMBA:

Ko se prikaže zaslon s povzetkom, se ga lahko dotaknete in prilagodite nastavitve.

Lahko tudi spremenite ime mape.

68

Poglavje 5 Skeniranje

SLWW

background image

Nastavite funkcije za optično branje v omrežno mapo in optično

branje v e-pošto

Te funkcije optičnega branja niso na voljo, dokler ne uporabite HP-jevega vdelanega spletnega strežnika za

njihovo konfiguriranje. V naslednjih navodilih je opisano, kako nastaviti nastavitve optičnega branja.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Omrežje

, da poiščete

naslov IP izdelka.

2.

Da odprete HP-jev vdelani spletni strežnik, vnesite naslov IP izdelka v vrstico naslova spletnega

brskalnika.

OPOMBA:

Do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika lahko dostopite iz programske opreme

HP Device Toolbox v sistemu Windows oziroma pripomočka HP Utility v sistemu Mac OS X.

3.

Kliknite zavihek Optično branje, da nastavite to funkcijo.

SLWW