HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Stvarno kazalo

background image

Stvarno kazalo

A

AirPrint 49

aplikacije

prenos 126

B

bližnjice (Windows)

uporaba 25

ustvarjanje 26

blokiranje faksov 84

brezžično omrežje

odpravljanje težav 192

brisanje faksov iz pomnilnika 89

Č

čas faksa, nastavitev

uporaba nadzorne plošče 75

uporaba programa HP Fax Setup

Wizard (HP-jev čarovnik za

nastavitev faksa) 75

čiščenje

pot papirja 168

steklena plošča 172, 176, 182

D

datum faksa, nastavitev

uporaba nadzorne plošče 75

uporaba programa HP Fax Setup

Wizard (HP-jev čarovnik za

nastavitev faksa) 75

deblokiranje klicnih številk faksov

84

dnevniki, faks

napaka 103

tiskanje vseh 102

dodatna oprema

naročanje 201, 202

dodatni pladenj 3

številke delov 202

dpi (pik na palec)

faks 82

drugi telefoni

pošiljanje faksov iz 95

drugi telefonski aparati

sprejemanje faksov iz 74

DSL

faksiranje 90

E

e-pošta, optično branje v

nastavitve ločljivosti 176

elektronska pomoč, nadzorna

plošča 147

elektronski faksi

pošiljanje 93

F

faks

blokiranje 84

brisanje iz pomnilnika 89

izbiranje, tonsko ali pulzno 81

izhodne kode 80

kode računov 83

ločljivost 82

način odziva 84

nastavitve glasnosti 87

nastavitve kontrasta 82

nastavitve ponovnega izbiranja

81

nastavitve V.34 103

nastavitve zaznavanja znaka

centrale 80

odpravljanje napak 103

odpravljanje splošnih težav 119

označeni sprejeti 87

ponovno tiskanje faksov 87

ponovno tiskanje iz pomnilnika

98

poročila, tiskanje vseh 102

poročilo o napaki, tiskanje 103

posredovanje 84

pošiljanje iz programske

opreme 93

pošiljanje iz telefona 95

pošiljanje ni mogoče 108

potrditev številke 95

pozivanje 88

prejemanje ni mogoče 114

preklic 89

premori, vstavljanje 80

samodejna pomanjšava 86

sprejemanje drugega

telefonskega aparata 74

sprejemanje, ko zaslišite signale

faksiranja 99

število zvonjenj za odgovor 85

tipke za hitro klicanje 92

tiskanje 97

tiskanje zasebnih faksov 99

uporaba sistema DSL, PBX ali

ISDN 90

uporaba storitve VoIP 90

varnost, zasebno sprejemanje

88

vzorci zvonjenja 86

zamikanje pošiljanja 95

zasebno sprejemanje 88

faksiranje

iz računalnika (Mac) 93

iz računalnika (Windows) 93

fotoaparat, mesto 2

G

glasnost, nastavitev 87

SLWW

Stvarno kazalo 203

background image

glava faksa, namestitev

uporaba programa HP Fax Setup

Wizard (HP-jev čarovnik za

nastavitev faksa) 75

glava faksa, nastavitev

uporaba nadzorne plošče 75

gonilnik tiskalnika (Windows)

podprt 20

gonilniki

nastavitve (Mac) 39

prednastavitve (Mac) 39

spreminjanje nastavitev (Mac)

23

spreminjanje nastavitev

(Windows) 21

stran o uporabi 6

gonilniki tiskalnika

izbira 170

gonilniki tiskalnika (Mac)

nastavitve 39

spreminjanje nastavitev 23

gonilniki tiskalnika (Windows)

spreminjanje nastavitev 21

gumb za sprostitev vratc, mesto 2

H

HP Device Toolbox, uporaba 129

HP ePrint, uporaba 48

HP-jev vdelani spletni strežnik

odpiranje 127, 133

preimenovanje izdelka 127

spreminjanje gesla 133

spreminjanje omrežnih

nastavitev 127

HP-jeve spletne storitve

aplikacije 126

omogočanje 126

HP-jeve spletne storitve,

omogočanje 48

HP-jevo spletno mesto za prevare

202

HP Reconfiguration Utility

omrežna namestitev 124

HP Utility za Mac

Bonjour 131

funkcije 131

odpiranje 131

HP Utility, Mac 131

HP Web Jetadmin 132

hrbtna vratca

mesto 3

I

identifikacijske kartice

kopiranje 58

imenik, faks

brisanje vseh vnosov 76

dodajanje vnosov 92

ISDN

faksiranje 90

izbiranje

iz telefona 95

nastavitve tonskega ali pulznega

načina 81

predpone, vstavljanje 80

premori, vstavljanje 80

samodejno ponovno izbiranje,

nastavitve 81

izhodni predal

mesto 2

J

Jetadmin, HP Web 132

K

Kabel USB, številka dela 202

kakovost tiskanja

izboljšanje 167

kartuša

stran s stanjem potrošnega

materiala 6

številke delov 202

zamenjava 139

kartuša s tonerjem

nastavitve praga za nizko raven

136

preverjanje, ali je poškodovana

168

stran s stanjem potrošnega

materiala 6

številke delov 202

uporaba pri nizki ravni 136

zamenjava 139

kartuše

ki niso HP-jeve 202

recikliranje 138

shranjevanje 138

kartuše s tonerjem

gumb za sprostitev vratc,

mesto 2

ki niso HP-jeve 202

recikliranje 138

shranjevanje 138

knjižice

tiskanje (Mac) 42

tiskanje (Windows) 36

kode računov, faks

uporaba 83

kode, izhodne 80

konfiguracijska stran 6

kontrolni seznam

odpravljanje težav s faksom 100

kopije velikosti po meri 57

kopiranje

dvostransko 56

enojne kopije 52

kakovost, prilagajanje 59

kontrast, prilagajanje 60

način za osnutke 61

nastavitev novih privzetih

nastavitev 63

obnovitev privzetih nastavitev

64

pomanjševanje 57

povečevanje 57

svetle/temne nastavitve 60

več kopij 53

večstranski izvirniki 54

velikost in vrsta papirja 62

zbiranje 55

L

ležeča usmerjenost

spreminjanje (Mac) 41

spreminjanje (Windows) 32

ločljivost

faks 82

M

Mac

HP Utility 131

nastavitve gonilnika 23, 39

optično branje s programsko

opremo, združljivo s

standardom TWAIN 72

težave, odpravljanje 197

majhni dokumenti

kopiranje 58

maska podomrežja 127

204 Stvarno kazalo

SLWW

background image

mediji

strani na list 40

meni Aplikacije 126

meni Poročila 6

meniji, nadzorna plošča

načrt, tiskanje 6

Microsoft Word, faksiranje iz 94

motnje v brezžičnem omrežju 194

N

način odziva, nastavitev 84

način za osnutke, kopiranje 61

nadzorna plošča

gumbi in lučke 4

meni Poročila 6

mesto 2

načrt menija, tiskanje 6

pomoč 147

sporočila, odpravljanje težav

148

vrste sporočil 148

začetni zaslon 4

nalaganje papirja

vhodni pladenj 13

napake

programska oprema 195

naročanje

potrošni material in dodatna

oprema 202

naročanje potrebščin

spletna mesta 201

naslov IPv4 127

nastavitev "Fit to Page" (Prilagodi na

stran), faks 86

nastavitev kontrasta

kopiranje 60

nastavitev odpravljanja napak,

faks 103

nastavitev števila zvonjenj za

odgovor 85

nastavitve

gonilniki 21

gonilniki (Mac) 23

optično branje v e-pošto in

omrežno mapo 69

poročilo o omrežju 6

prednastavitve gonilnika (Mac)

39

tovarniške privzete nastavitve,

obnovitev 146

Nastavitve EconoMode 134

nastavitve hitrosti povezave 128

nastavitve kontrasta

faks 82

nastavitve obojestranskega tiskanja,

spreminjanje 128

nastavitve protokola, faks 103

nastavitve razločnega zvonjenja 86

nastavitve samodejne pomanjšave,

faks 86

nastavitve V.34 103

nastavitve zaznavanja znaka

centrale 80

neposredno tiskanje prek USB-ja 50

O

obnovitev tovarniških privzetih

nastavitev 146

obojestransko tiskanje

ročne nastavitve (Windows) 28

odpravljanje

težav s faksom 108

težav z neposrednim tiskanjem

prek USB-ja 188

odpravljanje težav

brezžično omrežje 192

faks 119

faksi 100

kontrolni seznam 144

nastavitev odpravljanja napak

faksa 103

ni odziva 187

počasen odziv 187

pošiljanja faksa 108

povezava USB 189

prejemanje faksa 114

sporočila nadzorne plošče 148

težave Mac 197

težave s podajanjem papirja 156

težave v operacijskem sistemu

Windows 195

težave z neposrednim tiskanjem

prek USB-ja 188

težave z omrežjem 190

zastoji 156

žično omrežje 190

odpravljanje težav s faksom

kontrolni seznam 100

odstranitev programske opreme za

Windows 199

odstranjevanje programske opreme

za Mac 200

omrežja

konfiguracijska stran 6

maska podomrežja 127

namestitev izdelka 124

naslov IPv4 127

poročila o nastavitvah 6

privzeti prehod 127

omrežje

geslo, nastavitev 133

geslo, spreminjanje 133

ime izdelka, spreminjanje 127

nastavitve, ogled 127

nastavitve, spreminjanje 127

omrežna vrata

mesto 3

optično branje

programska oprema, združljiva s

standardom TWAIN 72

programska oprema, združljiva s

standardom WIA 72

s programsko opremo HP Scan

(Mac) 67

s programsko opremo HP Scan

(Windows) 66

v e-pošto, nastavitev 69

v omrežno mapo, nastavitev 69

osvetlitev

kontrast kopiranja 60

P

papir

izbira 169

naročanje 202

nastavitve samodejne

pomanjšave faksov 86

podprte velikosti 10

podprte vrste 12

strani na list 40

zastoji 156

papir, platnice

tiskanje (Mac) 41

tiskanje (Windows) 34

PBX

faksiranje 90

pik na palec (dpi)

faks 82

pisave

seznami, tiskanje 6

SLWW

Stvarno kazalo 205

background image

pladenj 1

zastoji, odpravljanje 159

pladnji

podprte velikosti papirja 10

podprte vrste papirja 12

zastoji, odpravljanje 161, 163

podajalnik dokumentov

zastoji 158

podloga za fotografiranje, mesto 2

pokončna usmerjenost

spreminjanje (Mac) 41

spreminjanje (Windows) 32

pomanjševanje dokumentov

kopiranje 57

pomnilnik

brisanje faksov 89

ponovno tiskanje faksov 98

pomoč, nadzorna plošča 147

ponarejen potrošni material 202

ponovno izbiranje

samodejno, nastavitve 81

ponovno tiskanje faksov 87, 98

poročila

Poročilo o konfiguraciji 6

Povzetek omrežnih nastavitev 6

Predstavitvena stran 6

Seznam pisav PCL 6

Seznam pisav PCL6 6

Seznam pisav PS 6

Stanje potrošnega materiala 6

Stran o uporabi 6

Stran storitev 6

Struktura menija 6

poročila, faks

napaka 103

tiskanje vseh 102

poročilo o napaki, faks

tiskanje 103

posebni papir za platnice

tiskanje (Mac) 41

tiskanje (Windows) 34

posredovanje faksov 84

pošiljanje faksov

iz programske opreme 93

iz telefona za prenos 95

kode računov 83

poročilo o napaki, tiskanje 103

posredovanje 84

potrditev 95

preklic 89

zamikanje 95

potemnitev, nastavitev kontrasta

kopiranje 60

potrošni material

ki ni znamke HP 202

naročanje 201, 202

nastavitve praga za nizko raven

136

ponaredki 202

recikliranje 138

stanje, ogled s pripomočkom

HP Utility za Mac 131

številke delov 202

uporaba pri nizki ravni 136

zamenjava kartuše s tonerjem

139

potrošni material, ki ni znamke HP

202

povečevanje dokumentov

kopiranje 57

povezava USB

odpravljanje težav 189

pozivanje faksov 88

predal, izhodni

mesto 2

predali, izhod

zastoji, odpravljanje 164

prednastavitve (Mac) 39

prehod, nastavitev privzetega 127

prejemanje faksov

nastavitve samodejne

pomanjšave 86

preklic

faksi 89

tiskalni posel (Mac) 45

tiskalni posel (Windows) 43

premori, vstavljanje 80

preprečevanje ponarejanja

potrošnega materiala 202

prilagajanje velikosti dokumentov

kopiranje 57

Mac 41

Windows 35

privzete nastavitve kopiranja

obnovitev privzetih nastavitev

64

spreminjanje 63

privzete nastavitve, obnovitev 146

privzeti prehod, nastavitev 127

programska oprema

HP Utility za Mac 131

HP Web Jetadmin 132

odstranitev za Mac 200

odstranitev za operacijski sistem

Windows 199

optično branje s standardom

TWAIN ali WIA 72

pošiljanje faksov 93

težave 195

programska oprema HP Scan (Mac)

67

programska oprema HP Scan

(Windows) 66

programska oprema, združljiva s

standardom TWAIN, optično

branje 72

programska oprema, združljiva s

standardom WIA, optično branje

72

pulzni način izbiranja klicnih številk

81

R

recikliranje potrošnega materiala

138

S

serijska številka, mesto 3

servisna stran 6

seznam pisav PCL 6

seznam pisav PS 6

shranjevalni dodatki USB

tiskanje 50

shranjevanje

kartuš s tonerjem 138

signali za zasedeno, možnosti

ponovnega izbiranja 81

skener

čiščenje stekla 172, 176, 182

spletna mesta

naročanje potrebščin 201

poročila o prevarah 202

spletne storitve

aplikacije 126

omogočanje 126

spletno mesto za prevare 202

sporočila o napakah, faks 104, 108,

114

206 Stvarno kazalo

SLWW

background image

sporočila o napakah, nadzorna

plošča 148

sporočila, nadzorna plošča 148

sprednji pokrov, mesto 2

sprejemanje faksov

blokiranje 84

iz drugega telefonskega

aparata 74

ko zaslišite signale faksiranja 99

način odziva, nastavitev 84

nastavitve označenih sprejetih

87

nastavitve števila zvonjenj za

odgovor 85

ponovno tiskanje 98

ponovno tiskanje faksov 87

poročilo o napaki, tiskanje 103

pozivanje 88

vzorci zvonjenja, nastavitve 86

spreminjanje velikosti dokumentov

kopiranje 57

Mac 41

Windows 35

stanje

HP Utility, Mac 131

potrošni material, tiskanje

poročila 6

začetni zaslon, nadzorna plošča

4

steklena plošča, čiščenje 172, 176,

182

stran s stanjem potrošnega

materiala 6

stran uporabe 6

strani na list

izbiranje (Windows) 30

svetlost

kontrast faksa 82

Š

številka modela, mesto 3

številke delov

dodatni pladenj 3 202

kabel USB 202

kartuša s tonerjem 202

število kopij, spreminjanje 53

število strani 6

število strani na list 40

T

TCP/IP

ročno konfiguriranje parametrov

IPv4 127

telefoni

sprejemanje faksov iz 74, 99

telefoni, prenos

pošiljanje faksov iz 95

telefonski odzivniki, priključitev

nastavitve faksa 85

temnost, nastavitve kontrasta

faks 82

težave s pobiranjem papirja

odpravljanje 156

tipke za hitro klicanje

programiranje 92

tipke za izbiranje skupin prejemnikov

brisanje 78

urejanje 78

ustvarjanje 78

tiskalni posel

preklic (Mac) 45

preklic (Windows) 43

tiskanje

iz shranjevalnih dodatkov USB

50

nastavitve (Mac) 39

poročila o izdelku 6

tiskanje arhivske kakovosti 47

tiskanje n na stran

izbiranje (Windows) 30

Tiskanje n-na-stran 40

tiskanje na obe strani

ročne nastavitve (Windows) 28

toni zvonjenja

razločni 86

tonski način izbiranja klicnih številk

81

tovarniške privzete nastavitve,

obnovitev 146

U

upravljanje omrežja 127

usmerjenost

spreminjanje (Mac) 41

spreminjanje (Windows) 32

usmerjenost strani

spreminjanje (Mac) 41

spreminjanje (Windows) 32

V

varčne nastavitve 134

vdelani spletni strežnik

odpiranje 127, 133

preimenovanje izdelka 127

spreminjanje gesla 133

spreminjanje omrežnih

nastavitev 127

več strani na en list 40

tiskanje (Windows) 30

večstranski izvirniki

kopiranje 54

velikost, kopija

pomanjševanje ali povečevanje

57

velikosti papirja

izbiranje (Mac) 45

izbiranje (Windows) 43

izbiranje velikosti po meri (Mac)

45

izbiranje velikosti po meri

(Windows) 43

nastavitve kopiranja 62

velikosti strani

prilagajanje velikosti dokumentov

(Mac) 41

prilagajanje velikosti dokumentov

(Windows) 35

velikosti, mediji

nastavitev "Fit to Page" (Prilagodi

na stran), faksiranje 86

vhodni pladenj

mesto 2

nalaganje 13

vnosi pripravljenih klicev

brisanje 78

urejanje 77

ustvarjanje 77

vodni žigi

tiskanje (Mac) 45

tiskanje (Windows) 44

VoIP

faksiranje 90

vrata

mesto 3

vrata USB

mesto 3

vrata vmesnika

mesto 3

SLWW

Stvarno kazalo 207

background image

vrste papirja

izbiranje (Mac) 41

izbiranje (Windows) 33

nastavitve kopiranja 62

vzorci zvonjenja 86

W

Windows

nastavitve gonilnikov 21

optično branje s programsko

opremo, združljivo s

standardom TWAIN ali WIA 72

pošiljanje faksa iz 93

Word, faksiranje iz 94

Z

začetni zaslon, nadzorna plošča 4

zakasnitev spanja

omogočanje 134

onemogočanje 134

zakasnitev zaustavitve

nastavitev 134

zaklep

izdelek 133

zamenjava kartuše s tonerjem 139

zamikanje pošiljanja faksov 95

zasebno sprejemanje 88

zastoji

iskanje 157

izhodni predal, odpravljanje 164

podajalnik dokumentov,

odpravljanje 158

preprečevanje 156

ugotavljanje števila 6

zastoji papirja. Glejte zastoji

zbiranje kopij 55

zunanje linije

izhodne kode 80

premori, vstavljanje 80

208 Stvarno kazalo

SLWW

background image
background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CF286-91045*

*CF286-91045*

CF286-91045