HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov

background image

Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov

Pri spremembah v nastavitvah tiskanja je določena prednost nekaterih sprememb, glede na vir izvajanja

spremembe:

OPOMBA:

Imena ukazov in pogovornih oken se lahko razlikujejo v različnih programih.

Pogovorno okno Page Setup (Nastavitev strani): Če želite odpreti to pogovorno okno, kliknite Page

Setup (Nastavitev strani) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) v programu, ki ga uporabljate. Tukaj

spremenjene nastavitve lahko preglasijo drugje spremenjene nastavitve.

Pogovorno okno tiskanja: Za odpiranje tega pogovornega okna kliknite Print (Tiskaj), Print Setup

(Nastavitev tiskanja) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) programa, ki ga uporabljate. Nastavitve

v pogovornem oknu Print (Tiskanje) nimajo prednosti pred spremembam v pogovornem oknu Page

Setup (Nastavitev strani).

Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika: Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika določajo nastavitve,

uporabljene pri vseh tiskalnih poslih, razen če te nastavitve spremenite v pogovornih oknih Priprava

strani ali Tiskanje.

Nastavitve na nadzorni plošči tiskalnika: Nastavitve v nadzorni plošči tiskalnika imajo nimajo

prednosti pred nobenim ostalim nastavitvam.