HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov

background image

Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov

Pri spremembah v nastavitvah tiskanja je določena prednost nekaterih sprememb, glede na vir izvajanja

spremembe:

OPOMBA:

Imena ukazov in pogovornih oken se lahko razlikujejo v različnih programih.

Pogovorno okno za nastavitev strani: Za odpiranje tega pogovornega okna kliknite ukaz Page Setup

(Nastavitev strani) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) v programu, ki ga uporabljate. Tukaj

spremenjene nastavitve preglasijo nastavitve na drugih mestih.

Pogovorno okno tiskanja: Da odprete to pogovorno okno, kliknite Print (Natisni), Print Setup

(Nastavitev tiskanja) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) v programu, ki ga uporabljate. Prioriteta

nastavitev, ki jih spremenite v pogovornem oknu Print (Natisni) je nižja in običajno ne preglasi

sprememb, izvedenih v pogovornem oknu Page Setup (Priprava strani).

Pogovorno okno z lastnostmi tiskanja (gonilnik tiskalnika): Da odpete gonilnika tiskalnika, kliknite

Properties (Lastnosti) v pogovornem oknu Print (Natisni). Nastavitve, ki ste jih spremenili v

pogovornem oknu Printer Properties (Lastnosti tiskalnika), običajno ne preglasijo nastavitev drugje v

programski opremi za tiskanje. Večino nastavitev tiskanja lahko spremenite tukaj.

Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika: Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika določijo nastavitve,

ki so uporabljene pri vseh tiskalniških poslih, razen če spremenite nastavitve v pogovornih oknih Page

Setup (Nastavitev strani), Print (Tiskanje) ali Printer Properties (Lastnosti tiskalnika).

Nastavitve na nadzorni plošči tiskalnika: Nastavitve v nadzorni plošči tiskalnika imajo nimajo

prednosti pred nobenim ostalim nastavitvam.