HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Tiskanje več strani na en list papirja (Mac OS X)

background image

Tiskanje več strani na en list papirja (Mac OS X)

1.

V meniju Datoteka kliknite možnost Natisni.

2.

V meniju Printer (Tiskalnik) izberite ta izdelek.

3.

Odprite meni Layout Direction (Postavitev).

4.

V meniju Pages per Sheet (Strani na list) izberite število strani, ki jih želite natisniti na posamezen list

(1, 2, 4, 6, 9 ali 16).

5.

Na območju Layout Direction (Smer postavitve) izberite vrstni red in postavitev strani na listu.

40

Poglavje 3 Tiskanje

SLWW

background image

6.

V meniju Borders (Robovi) izberite vrsto roba, ki naj se natisne okrog posamezne strani na listu.

7.

Kliknite gumb Natisni.