HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - HP Device Toolbox (Windows)

background image

HP Device Toolbox (Windows)

HP Device Toolbox za Windows uporabite za prikaz in spreminjanje nastavitev izdelka v računalniku. S tem

orodjem odprete HP-jev vdelani spletni strežnik izdelka.

OPOMBA:

To orodje je na voljo samo, če ste ob namestitvi izdelka izvedli celotno namestitev opreme.

1.

Kliknite gumb Start in nato možnost Programi.

2.

Kliknite skupino svojega HP-jevega izdelka in nato element HP Device Toolbox.

Zavihek ali razdelek

Opis

Zavihek Domov

Vsebuje informacije o napravi, stanju

in konfiguraciji.

Stanje naprave: prikaže stanje izdelka in približen odstotek preostale življenjske dobe

HP-jevega potrošnega materiala.

Supplies Status (Stanje potrošnega materiala): Prikaže približen odstotek preostale

življenjske dobe HP-jevega potrošnega materiala. Dejanska preostala življenjska doba

potrošnega materiala se lahko razlikuje. Imejte pripravljen nadomesten potrošni

material za takrat, ko kakovost tiskanja ne bo več zadovoljiva. Potrošnega materiala ni

treba takoj zamenjati, razen če kakovost tiskanja ni več zadovoljiva.

Device Configuration (Konfiguracija naprave): Prikaže informacije, ki so na

konfiguracijski strani naprave.

Network Summary (Povzetek omrežja): Prikaže informacije, ki so na strani z omrežno

konfiguracijo.

Poročila: Omogoča tiskanje strani s konfiguracijo in strani s stanjem potrošnega

material, ki ju ustvari izdelek.

Event Log (Dnevnik dogodkov): Prikazuje seznam vseh dogodkov in napak naprave.

Zavihek Sistem

Omogoča konfiguriranje naprave iz

računalnika.

Device Information (Informacije o napravi): Vsebuje osnovne informacije o izdelku in

podjetju.

Nastavitev papirja: Omogoča spreminjanje privzetih nastavitev naprave za ravnanje s

papirjem.

Print Quality (Kakovost tiskanja): Omogoča spreminjanje privzetih nastavitev naprave za

kakovost tiskanja, vključno z nastavitvami umerjanja.

Vrste papirja: omogoča konfiguracijo načinov tiskanja, ki ustrezajo vrstam papirja, ki jih

sprejme izdelek.

System Setup (Nastavitev sistema): Omogoča spreminjanje privzetih sistemskih

nastavitev naprave.

Service (Storitve): Omogoča začetek postopka čiščenja v napravi.

Varnost izdelka: omogoča nastavitev in spreminjanje gesla izdelka.

Shrani in obnovi: shranjevanje trenutnih nastavitev naprave v datoteko v računalniku.

To datoteko uporabite za nalaganje istih nastavitev v drugo napravo ali poznejšo

obnovitev teh nastavitev v tej napravi.

OPOMBA:

Zavihek Sistem je mogoče zaščititi z geslom. Če je izdelek v omrežju, se pred

spreminjanjem nastavitev na tem zavihku obvezno posvetujte s skrbnikom sistema.

SLWW

HP Device Toolbox (Windows) 129

background image

Zavihek ali razdelek

Opis

Zavihek Tiskanje

Omogoča spreminjanje privzetih

nastavitev iz računalnika.

Tiskanje: Spreminjanje privzetih nastavitev tiskanja za napravo, na primer števila kopij in

usmeritve papirja. To so iste možnosti, kot so na voljo na nadzorni plošči.

PCL5c: Ogled in spreminjanje nastavitev PCL5c.

PostScript: izklop ali vklop funkcije Natisni napake PS.

zavihek Omrežje

Omogoča spreminjanje omrežnih

nastavitev iz računalnika.

Ko je ta naprava povezana v omrežje IP, lahko skrbniki omrežja uporabljajo to kartico za

nadzor nastavitev naprave, ki je povezana v omrežje. Prav tako omogoča skrbniku omrežja, da

nastavi neposredno brezžično funkcijo. Zavihek se ne prikaže, če je naprava neposredno

povezana z računalnikom.

zavihek HP-jeve spletne storitve

Na tem zavihku lahko nastavite in uporabite različna spletna orodja za napravo.

130 Poglavje 7 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW