HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja

background image

Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja

OPOMBA:

Te informacije se nanašajo samo na ethernetna omrežja. Ne nanašajo se na brezžična omrežja.

Hitrost povezave in način komunikacije tiskalnega strežnika morata ustrezati omrežnemu zvezdišču. V večini

primerov napravo pustite v samodejnem načinu. Napačne spremembe nastavitev hitrosti povezave in

obojestranskega tiskanja lahko napravi preprečijo komuniciranje z drugimi omrežnimi napravami. Če želite

izvesti spremembe, uporabite nadzorno ploščo naprave.

OPOMBA:

Nastavitev se mora ujemati z omrežno napravo, s katero se povezujete (omrežno zvezdišče,

stikalo, prehod, usmerjevalnik ali računalnik).

OPOMBA:

Spreminjanje teh nastavitev povzroči, da se naprava izklopi in znova vklopi. Spremembe izvedite

samo, ko je naprava nedejavna.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

2.

Pomaknite se do menija

Nastavitev omrežja

in se ga dotaknite.

3.

Dotaknite se menija

Hitrost povezave

.

4.

Izberite eno od naslednjih možnosti.

Nastavitev

Opis

Samodejno

Tiskalni strežnik se samodejno konfigurira za najvišjo hitrost povezave in način

komunikacije, ki sta dovoljena v omrežju.

10T Polno

10 Mb/s, polno obojestransko delovanje

10T Polovično

10 megabajtov na sekundo (Mb/s), polovično obojestransko delovanje

100TX Polno

100 Mb/s, polno obojestransko delovanje

100TX Polovično

100 Mb/s, polovično obojestransko delovanje

5.

Dotaknite se gumba

OK

. Izdelek se izklopi in znova vklopi.

128 Poglavje 7 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW