HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Preimenovanje izdelka v omrežju

background image

Preimenovanje izdelka v omrežju

Če želite izdelek v omrežju preimenovati tako, da ga bo mogoče enolično prepoznati, uporabite

HP‑jev vdelani spletni strežnik.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Omrežje

, da poiščete

naslov IP izdelka.

2.

Da odprete HP-jev vdelani spletni strežnik, vnesite naslov IP izdelka v vrstico naslova spletnega

brskalnika.

OPOMBA:

Do HP-jevega vdelanega spletnega strežnika lahko dostopite iz programske opreme

HP Device Toolbox v sistemu Windows oziroma pripomočka HP Utility v sistemu Mac OS X.

3.

Odprite zavihek Sistem.

4.

Privzeto ime izdelka je v polju Device Status (Stanje naprave) na strani Device Information

(Informacije o napravi). Ime lahko spremenite tako, da bo mogoče izdelek enolično prepoznati.

OPOMBA:

Ostala polja na strani so izbirna.

5.

Kliknite gumb Apply (Uporabi), da shranite spremembe.

SLWW

Konfiguriranje nastavitev omrežja IP 127