HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči

background image

Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči

S pomočjo menijev na nadzorni plošči ročno nastavite naslov IPv4, masko podomrežja in privzeti prehod.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

2.

Pomaknite se do menija

Nastavitev omrežja

in se ga dotaknite.

3.

Dotaknite se menija

Konfiguracija TCP/IP

in nato gumba

Ročno

.

4.

S številčnico vnesite naslov IP in se dotaknite gumba

OK

. Dotaknite se gumba

Da

za potrditev.

5.

S številčnico vnesite masko podomrežja in se dotaknite gumba

OK

. Dotaknite se gumba

Da

za potrditev.

6.

S številčnico vnesite privzeti prehod in se dotaknite gumba

OK

. Dotaknite se gumba

Da

za potrditev.