HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Omogočanje ali onemogočanje nastavitev Skoraj prazna

background image

Omogočanje ali onemogočanje nastavitev Skoraj prazna

Privzete nastavitve lahko kadar koli omogočite ali onemogočite in ko namestite novo kartušo s tonerjem,

vam jih ni treba znova omogočiti.

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

2.

Odprite naslednje menije:

Nastavitev sistema

Nastavitve potrošnega materiala

Črna kartuša

Nastavitev zelo nizke ravni

3.

Izberite eno od teh možnosti:

Izberite možnost

Nadaljuj

, da vas izdelek opozori, da je kartuša s tonerjem skoraj prazna, vendar

nadaljuje s tiskanjem.

Izberite možnost

Ustavi

, da izdelek neha tiskati (tudi fakse), dokler ne zamenjate kartuše s

tonerjem.

Izberite možnost

Pozovi

, da izdelek neha tiskati (tudi fakse) in vas pozove, da zamenjate kartušo s

tonerjem. Poziv lahko potrdite in nadaljujete s tiskanjem. Uporabnik lahko pri tem izdelku nastavi

možnost »S pozivom me opozori čez 100, 200, 300, 400 strani ali nikoli«. Možnost je dodana za

priročnejšo uporabo in ni zagotovilo, da bodo te strani natisnjene z ustrezno kakovostjo.

Če je izdelek nastavljen na možnost

Ustavi

, obstaja majhna verjetnost, da se faksi po namestitvi nove kartuše

ne bodo natisnili, če je izdelek prejel več faksov, kot jih je lahko v pomnilniku medtem, ko je ustavljen.

Če je izdelek nastavljen na možnost

Pozovi

, obstaja majhna verjetnost, da se faksi po namestitvi nove

kartuše ne bodo natisnili, če je izdelek prejel več faksov, kot jih je lahko v pomnilniku medtem, ko izdelek

čaka na potrditev poziva.

Ko je dosežen prag, ko je HP-jeva kartuša s tonerjem skoraj prazna, preneha veljati HP-jeva garancija za

zaščito te kartuše s tonerjem. V HP-jevi izjavi o garanciji tiskalnih kartuš vse napake tiskanja ali kartuš, ki

136 Poglavje 7 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW

background image

nastanejo pri uporabi HP-jeve kartuše s tonerjem v načinu

Nadaljuj

v možnosti Skoraj prazna, ne veljajo kot

napake v materialu ali izdelavi.

SLWW

Tiskanje, ko se kartuši s tonerjem izteče predvidena življenjska doba 137