HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavitev intervala samodejnega izklopa

background image

Nastavitev intervala samodejnega izklopa

1.

Na začetnem zaslonu na nadzorni plošči izdelka se dotaknite gumba Nastavitev.

2.

Odprite naslednje menije:

Nastavitev sistema

Nastavitve porabe energije

Samodejna zaustavitev

Mirovanje/samodejni izklop po končanem postopku

134 Poglavje 7 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW

background image

3.

Izberite čas za zakasnitev zaustavitve.

OPOMBA:

Privzeta vrednost je

30 minut

.

4.

Izdelek se samodejno prebudi iz načina samodejne zaustavitve, če prejme posel ali če pritisnete gumb

na nadzorni plošči. Spremenite lahko nastavitev, ob katerih dogodkih naj se izdelek prebudi. Odprite

naslednje menije:

Nastavitev sistema

Nastavitve porabe energije

Samodejna zaustavitev

Dogodki bujenja

Za izklop dogodka bujenja izberite želeni dogodek in nato možnost

Ne

.

SLWW

Varčne nastavitve 135