HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Hjälp

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

Användarhandbok

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 MFP M425-serien

Användarhandbok

background image

Copyright och licens

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

översätta den här handboken utan föregående

skriftligt medgivande, förutom i den

utsträckning som upphovsrättslagen tillåter.

Den här informationen kan ändras utan

föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och

-tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier

som medföljer produkterna och tjänsterna.

Inget i detta dokument ska tolkas som att det

utgör en ytterligare garanti. HP kan inte hållas

ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel eller

utelämnanden i dokumentet.

Edition 1, 9/2014

Artikelnummer: CF286-91046

Varumärken

Adobe

®

, Acrobat

®

och PostScript

®

är

varumärken som tillhör Adobe Systems

Incorporated.

Apple och Apple-logotypen är varumärken som

tillhör Apple Computer, Inc. och är registrerade

i USA och andra länder/regioner. iPod är ett

varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

iPod får endast kopieras lagenligt eller med

tillstånd från rättighetsinnehavaren. Stjäl inte

musik.

Bluetooth är ett varumärke som ägs av

innehavaren och används av Hewlett-Packard

Company under licens.

Java™ är ett varumärke i USA och tillhör Sun

Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP och

Windows Vista® är amerikanska registrerade

varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

UNIX

®

är ett registrerat varumärke som tillhör

The Open Group.

background image

Innehåll

1 Produktintroduktion ..................................................................................................................................... 1

Produktbilder ......................................................................................................................................................... 2

Produktvy framifrån ............................................................................................................................ 2
Produktens baksida ............................................................................................................................. 3
Placering av serienummer och modellnummer ................................................................................. 3
Kontrollpanelens layout ..................................................................................................................... 4
Kontrollpanelens startskärm .............................................................................................................. 4

Skriva ut produktrapporter ................................................................................................................................... 6
Friskrivningsklausul angående skrivardelning ..................................................................................................... 7

2 Pappersfack .................................................................................................................................................. 9

Pappersstorlekar som kan användas ................................................................................................................. 10
Hanterade papperstyper ..................................................................................................................................... 12
Fylla på inmatningsfacken .................................................................................................................................. 13

Fylla på fack 1 ................................................................................................................................... 13
Fylla på fack 2 ................................................................................................................................... 14
Fyll på extrafack 3 ............................................................................................................................. 16

3 Skriv ut ....................................................................................................................................................... 19

Skrivardrivrutiner som stöds (Windows) ............................................................................................................ 20
Ändra utskriftsinställningar (Windows) .............................................................................................................. 21

Prioritet för ändringar i utskriftsinställningarna ............................................................................. 21
Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs .................................................. 21
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb ...................................................................... 21
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten ........................................................................ 22

Ändra utskriftsinställningar (Mac OS X) .............................................................................................................. 23

Prioritet för ändringar i utskriftsinställningarna ............................................................................. 23
Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs .................................................. 23
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb ...................................................................... 23
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten ........................................................................ 23

Utskriftsmetoder i Windows ................................................................................................................................ 24

SVWW

iii

background image

Använda en utskriftsgenväg (Windows) ........................................................................................... 24
Skapa en utskriftsgenväg (Windows) ............................................................................................... 25
Skriva ut på båda sidor automatiskt i Windows ............................................................................... 27
Skriva ut på båda sidor manuellt i Windows .................................................................................... 28
Skriva ut flera sidor per ark i Windows ............................................................................................. 30
Välja sidorientering (Windows) ......................................................................................................... 32
Välja papperstyp (Windows) ............................................................................................................. 33
Skriva ut den första eller den sista sidan på ett annat papper (Windows) ...................................... 34
Anpassa ett dokument till sidstorleken (Windows) ......................................................................... 35
Skapa ett häfte (Windows) ................................................................................................................ 36

Utskriftsmetoder i Mac OS X ................................................................................................................................ 39

Använda en förinställning för utskrift (Mac OS X) ............................................................................ 39
Skapa en förinställning för utskrift (Mac OS X) ................................................................................ 39
Skriva ut på båda sidor automatiskt (Mac OS X) .............................................................................. 39
Skriva ut på båda sidor manuellt (Mac OS X) .................................................................................... 39
Skriva ut flera sidor på ett ark (Mac OS X) ........................................................................................ 40
Välja sidorientering (Mac OS X) ......................................................................................................... 41
Välja papperstyp (Mac OS X) ............................................................................................................. 41
Skriva ut ett försättsblad (Mac OS X) ................................................................................................ 41
Anpassa ett dokument till sidstorleken (Mac OS X) ......................................................................... 41
Skapa ett häfte (Mac OS X) ................................................................................................................ 41

Ytterligare utskriftsmetoder (Windows) ............................................................................................................. 43

Avbryta en utskrift (Windows) .......................................................................................................... 43
Välja pappersstorlek (Windows) ....................................................................................................... 43
Välja en egen pappersstorlek (Windows) ......................................................................................... 43
Skriva ut vattenstämplar (Windows) ................................................................................................ 44

Ytterligare utskriftsmetoder (Mac OS X) ............................................................................................................. 45

Avbryta en utskrift (Mac OS X) .......................................................................................................... 45
Välja pappersstorlek (Mac OS X) ....................................................................................................... 45
Välja en egen pappersstorlek (Mac OS X) ......................................................................................... 45
Skriva ut vattenstämplar (Mac OS X) ................................................................................................ 45

Skapa utskrifter med arkivkvalitet ..................................................................................................................... 46
Använda HP ePrint ............................................................................................................................................... 47
Använda AirPrint. ................................................................................................................................................. 48
Direkt USB-utskrift .............................................................................................................................................. 49

4 Kopiera ....................................................................................................................................................... 51

Göra en enstaka kopia ......................................................................................................................................... 52
Göra flera kopior .................................................................................................................................................. 53
Kopiera ett original med flera sidor .................................................................................................................... 54
Sortera ett kopieringsjobb .................................................................................................................................. 55

iv

SVWW

background image

Kopiera dubbelsidigt (duplex) ............................................................................................................................. 56
Förminska eller förstora en kopia ....................................................................................................................... 57
Kopiera ID-kort .................................................................................................................................................... 58
Optimera kopieringskvaliteten ........................................................................................................................... 59
Justera ljusstyrkan eller svärtan för kopior ....................................................................................................... 60
Kopiera i utkastläge ............................................................................................................................................. 61
Ange pappersstorlek och papperstyp vid kopiering på specialpapper .............................................................. 62
Ange nya standardkopieringsinställningar ......................................................................................................... 63
Återställa standardinställningar för kopiering ................................................................................................... 64

5 Skanna ....................................................................................................................................................... 65

Skanna med programmet HP Scan (Windows) ................................................................................................... 66
Skanna med programmet HP Scan (Mac OS X) ................................................................................................... 67
Skanna till en USB-lagringsenhet ....................................................................................................................... 68
Ange en mapp för skanning till nätverk och funktioner för skanning till e-post .............................................. 69
Skanna till en nätverksmapp .............................................................................................................................. 70
Skanna till e-post ................................................................................................................................................ 71
Skanna med annan programvara ........................................................................................................................ 72

Skanna från ett TWAIN-kompatibelt program ................................................................................. 72
Skanna från ett WIA-kompatibelt program ...................................................................................... 72

6 Faxa ........................................................................................................................................................... 73

Ansluta fax till en telefonlinje ............................................................................................................................. 74
Ställa in fax med telefonsvarare ......................................................................................................................... 74
Ställa in fax med en anknytningstelefon ............................................................................................................ 74
Inställningar för fristående fax ........................................................................................................................... 74
Ställ in faxtid, faxdatum och faxrubrik ............................................................................................................... 75

Använda kontrollpanelen ................................................................................................................. 75
Använda HP:s faxinställningsguide .................................................................................................. 75

Använda specialtecken i faxrubriker ................................................................................................................... 75
Använda telefonboken ........................................................................................................................................ 76

Använd kontrollpanelen för att skapa och redigera faxtelefonboken ............................................ 76
Ta bort telefonboksposter ................................................................................................................ 76
Skapa och redigera kortnummerposter ........................................................................................... 77
Ta bort kortnummer .......................................................................................................................... 78
Skapa och redigera gruppkortnummer ............................................................................................ 78
Ta bort gruppkortnummer ................................................................................................................ 78

Konfigurera inställningar för att skicka fax ........................................................................................................ 80

Ange speciella uppringningssymboler och alternativ ...................................................................... 80

Ange uppringningsprefix ................................................................................................ 80

Ställa in igenkänning av kopplingston ............................................................................................. 80

SVWW

v

background image

Ton- eller pulsval ............................................................................................................ 81

Ange automatisk återuppringning och tiden mellan återuppringningsförsöken ........................... 81
Ange ljust/mörkt och upplösning ..................................................................................................... 82

Ange standardinställning för ljust/mörkt (kontrast) ..................................................... 82
Ange inställningar för upplösning .................................................................................. 82

Ställa in betalningskoder .................................................................................................................. 82

Konfigurera inställningar för mottagning av fax ................................................................................................ 84

Ställa in faxvidarebefordring ............................................................................................................ 84
Ställa in svarsläge ............................................................................................................................. 84
Spärra eller ta bort spärr för faxnummer ......................................................................................... 84
Ställa in antalet ringsignaler före svar ............................................................................................. 85
Ställa in särskild ringsignal ............................................................................................................... 86
Ange ett meddelande som visas när nytt fax tas emot ................................................................... 86
Använda automatisk förminskning för inkommande fax ................................................................ 86
Ange inställningar för återutskrift av fax ......................................................................................... 87
Ange faxljudvolymen ........................................................................................................................ 87

Ange varningsvolymen, telefonlinjevolymen och ringsignalvolymen .......................... 87

Ange stämplade mottagna fax ......................................................................................................... 87
Ställa in funktionen för privat mottagning ...................................................................................... 88

Ställa in faxhämtning (pollning) .......................................................................................................................... 88
Använda fax ......................................................................................................................................................... 89

Faxprogram som stöds ..................................................................................................................... 89
Avbryta ett fax ................................................................................................................................... 89

Avbryt aktuellt fax .......................................................................................................... 89
Avbryta en väntande faxsändning. ................................................................................ 89

Tömma sparade fax .......................................................................................................................... 89
Använda fax i ett DSL-, PBX- eller ISDN-system .............................................................................. 90

DSL .................................................................................................................................. 90
PBX .................................................................................................................................. 90
ISDN ................................................................................................................................. 90

Använda fax i VoIP-system ............................................................................................................... 90
Faxminnet bibehålls i händelse av strömavbrott ............................................................................ 91
Säkerhetsproblem vid uppkoppling av interna nätverk mot allmänna telelinjer ........................... 91
Faxa från flatbäddsskannern. ........................................................................................................... 91
Faxa från dokumentmataren ............................................................................................................ 92
Använda kortnummer och gruppkortnummer ................................................................................. 92
Skicka ett fax från programmet ....................................................................................................... 93
Skicka ett fax genom att slå numret från en telefon ansluten till faxlinjen ................................... 95
Skicka fax med bekräftelse ............................................................................................................... 95
Schemalägga ett fax för senare sändning ........................................................................................ 95
Skicka fax som innehåller både elektroniska dokument och pappersdokument ........................... 97

vi

SVWW

background image

Använda linjekoder, kreditkort eller telefonkort ............................................................................. 97

Skicka fax internationellt ............................................................................................... 97

Skriva ut ett fax ................................................................................................................................. 98
Skriva ut ett fax en gång till .............................................................................................................. 99
Automatisk utskrift på båda sidor av mottagna fax ...................................................................... 100
Ta emot fax när faxsignal hörs på telefonlinjen ............................................................................ 100
Ta emot fax i datorn ........................................................................................................................ 100

Skriva ut ett lagrat fax när funktionen för privat mottagning är aktiverad ............... 100

Lösa faxproblem ................................................................................................................................................ 101

Checklista för felsökning av fax ..................................................................................................... 101
Faxinforapport ................................................................................................................................ 103
Skriva ut faxsamtalsrapporten ....................................................................................................... 103

Skriva ut alla faxrapporter ........................................................................................... 103
Skriva ut enskilda faxrapporter ................................................................................... 103
Ställa in faxfelrapporten .............................................................................................. 104

Ställa in faxfelskorrigeringsläge .................................................................................................... 104
Ändra faxhastighet ......................................................................................................................... 104
Felmeddelanden för fax .................................................................................................................. 105
Lösa problem med att skicka fax .................................................................................................... 109

Ett felmeddelande visas på kontrollpanelen ............................................................... 110

Meddelandet Kommunikationsfel. visas ................................................... 110
Ingen koppl.ton .......................................................................................... 110
Meddelandet Fax upptagen visas .............................................................. 111
Meddelandet Inget faxsvar visas ............................................................... 111
Papperstrassel i dokumentmataren .......................................................... 112
Meddelandet Faxens minne är fullt. visas ................................................. 112
Skannerfel .................................................................................................. 112

Meddelandet Redo visas på kontrollpanelen utan att jag har försökt skicka faxet ... 112
På kontrollpanelen visas meddelandet "Sidan 1 sparas" och inget förlopp utöver
det meddelandet .......................................................................................................... 113
Det går att ta emot fax, men det går inte att skicka .................................................... 113
Produkten är lösenordsskyddad .................................................................................. 113
Det går inte att använda faxfunktioner från kontrollpanelen .................................... 113
Det går inte att använda kortnummer ......................................................................... 114
Det går inte att använda gruppkortnummer ............................................................... 114
Felmeddelande från telefonbolaget under pågående faxsändning ........................... 114
Det går inte att skicka fax när en telefon är ansluten till produkten .......................... 115

Lösa problem vid mottagning av fax .............................................................................................. 115

Faxen svarar inte .......................................................................................................... 115

Faxen har en egen telefonlinje .................................................................. 115
En telefonsvarare är ansluten till produkten ............................................ 115

SVWW

vii

background image

En handenhet är ansluten till produkten ................................................... 116
Svarsläge är inställt på Manuell ................................................................ 116
Faxlinjen har en funktion för röstmeddelanden ....................................... 116
Produkten är ansluten till en DSL-telefontjänst ....................................... 117
Produkten används med en Fax over IP- eller VoIP-telefontjänst ........... 117

Ett felmeddelande visas på kontrollpanelen ............................................................... 117

Meddelandet Inga fax uppt. visas .............................................................. 117
Meddelandet Kommunikationsfel. visas ................................................... 118
Meddelandet Faxens minne är fullt. visas ................................................. 119
Meddelandet Fax upptagen visas .............................................................. 119

Ett fax tas emot men skrivs inte ut .............................................................................. 119

Funktionen Privatmottagning är aktiverad ............................................... 119

Avsändaren får upptagetton ........................................................................................ 119

En handenhet är ansluten till produkten ................................................... 119
En telefonlinjedelare tillämpas .................................................................. 120

Ingen rington ................................................................................................................ 120
Det går inte att skicka eller ta emot fax via en PBX-linje ............................................ 120

Lösa allmänna utskriftsproblem .................................................................................................... 120

Faxen sänds långsamt .................................................................................................. 120
Faxkvaliteten är dålig ................................................................................................... 121
Faxen klipps av eller skrivs ut på två sidor .................................................................. 122

7 Hantering och underhåll ............................................................................................................................. 123

Använda HP Reconfiguration Utility om du vill ändra produktanslutningen ................................................... 124
Konfigurera utskrift med HP Wireless Direct .................................................................................................... 125
Använda HP-webbtjänstprogrammen .............................................................................................................. 126
Konfigurera IP-nätverksinställningar ............................................................................................................... 127

Visa och ändra nätverksinställningar ............................................................................................. 127
Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen ............................................. 127
Byta namn på produkten i ett nätverk ........................................................................................... 127
Inställningar för länkhastighet och duplex .................................................................................... 129

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 130
HP-program för Mac OS X ................................................................................................................................. 132

Öppna HP-program ......................................................................................................................... 132
Funktioner för HP-program ............................................................................................................ 132

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 133
Produktsäkerhetsfunktioner ............................................................................................................................ 134

Låsa produkten ............................................................................................................................... 134
Ange eller ändra skrivarlösenordet ................................................................................................ 134

Ekonomiinställningar ........................................................................................................................................ 135

Skriva ut med EconoMode .............................................................................................................. 135

viii

SVWW

background image

Ställa in viloperioden ...................................................................................................................... 135
Ange intervall för avstängning ....................................................................................................... 135

Skriva ut när en tonerkassett håller på att ta slut ........................................................................................... 137

Aktivera eller inaktivera inställningarna för Snart slut ................................................................. 137

Förvaring och återvinning av förbrukningsmaterial ........................................................................................ 139

Återvinna förbrukningsmaterial ..................................................................................................... 139
Förvaring av tonerkassetter ........................................................................................................... 139

Utbytesinstruktioner ......................................................................................................................................... 140

Byta ut tonerkassetten ................................................................................................................... 140

Minne ................................................................................................................................................................. 142
Uppdatera den inbyggda programvaran .......................................................................................................... 143

Uppdatera den fasta programvaran manuellt ............................................................................... 143
Ange att produkten ska uppdatera den fasta programvaran automatiskt ................................... 143

8 Lösa problem ............................................................................................................................................ 145

Checklista för problemlösning .......................................................................................................................... 146

Steg 1: Kontrollera att produkten är rätt konfigurerad ................................................................. 146
Steg 2: Kontrollera anslutningen (kabel eller trådlös) .................................................................. 146
Steg 3: Se efter om det visas några felmeddelanden på kontrollpanelen .................................... 147
Steg 4: Kontrollera papperet .......................................................................................................... 147
Steg 5: Använda programvaran ...................................................................................................... 147
Steg 6: Testa utskriftsfunktionen .................................................................................................. 147
Steg 7: Testa kopieringsfunktionen ............................................................................................... 147
Steg 8: Kontrollera tonerkassetten ................................................................................................ 147
Steg 9: Försök skicka ett utskriftsjobb från en dator .................................................................... 148
Steg 10: Kontrollera att produkten finns med i nätverket ............................................................ 148

Återställa till standardinställningar ................................................................................................................. 149
Kontrollpanelens hjälpsystem .......................................................................................................................... 150
Tolka meddelanden på kontrollpanelen ........................................................................................................... 151

Kontrollpanelens meddelandetyper .............................................................................................. 151
Meddelanden på kontrollpanelen ................................................................................................... 151

49 Fel, stäng av och slå sedan på ................................................................................. 151
50.x Fixeringsenhetsfel ................................................................................................ 151
51.XX Fel ....................................................................................................................... 152
54.XX Fel ....................................................................................................................... 152
55.X Fel ......................................................................................................................... 152
57 Fläktfel, stäng av och slå sedan på ......................................................................... 152
59.X Fel ......................................................................................................................... 153
79 Fel, stäng av och slå sedan på ................................................................................. 153
79 Servicefel ................................................................................................................. 153
Bak. lucka öppen ........................................................................................................... 153

SVWW

ix

background image

Begagnad svart tonerkassett är installerad Tryck på [OK] för att fortsätta .............. 154
Byt ut svart toner .......................................................................................................... 154
Det finns inte tillräckligt med minne. Tryck på OK. ..................................................... 154
Enhetsfel, tryck på OK .................................................................................................. 154
Fyll på fack 1, <VANLIGT> <STORLEK> / rengöringsläge, OK för att starta ................ 154
Fyll på fack 1 <TYP> <STORLEK>. Tryck på OK för att använda tillgängligt
material ......................................................................................................................... 155
Gul kassett nästan helt slut ......................................................................................... 155
Inkompatibel svart ....................................................................................................... 155
Installera svart tonerkassett ........................................................................................ 155
Ladda fack <X> Tryck på [OK] för tillgängliga media .................................................. 155
Ladda fack <X> <TYP> <STORLEK> .............................................................................. 156
Lucka öppen .................................................................................................................. 156
Manuell dubbelsidig utskrift, fyll på fack 1, tryck på OK ............................................. 156
Manuell matning <STORLEK> <TYP>. Tryck på OK för att använda tillgängligt
material ......................................................................................................................... 156
Ogiltig drivrutin Tryck på [OK] ...................................................................................... 156
Oväntad storlek i fack <X> Ladda <storlek> Tryck på [OK] ......................................... 157
Rengöring ...................................................................................................................... 157
Svart patron snart slut ................................................................................................. 157
Svart patron som inte stöds Tryck på [OK] för att fortsätta ....................................... 157
Ta bort förpackningsmaterialet från tonerkassetten ................................................. 157
Trassel i fack 1, Rensa trasslet och tryck på OK .......................................................... 157
Utskriftsfel, tryck på OK. Om felet återkommer stänger du av produkten och slår
på den igen. ................................................................................................................... 158
Utskriftsfel. Tryck på OK ............................................................................................... 158
Äkta förbrukningsmaterial från HP har installerats .................................................... 158

Papperet matas in på fel sätt eller trasslar sig ................................................................................................ 159

Skrivaren matar inte in papper ....................................................................................................... 159
Skrivaren matar in flera pappersark .............................................................................................. 159
Förhindra papperstrassel ............................................................................................................... 159

Åtgärda trassel .................................................................................................................................................. 160

Platser där papperstrassel kan förekomma .................................................................................. 160
Åtgärda papperstrassel i dokumentmataren ................................................................................. 161
Åtgärda papperstrassel i fack 1 ...................................................................................................... 162
Åtgärda papperstrassel i fack 2 ...................................................................................................... 164
Åtgärda papperstrassel i extrafack 3 ............................................................................................. 166
Åtgärda papperstrassel i utmatningsfacken .................................................................................. 167
Rensa trassel i området kring duplexenheten ............................................................................... 167
Rensa trassel i området kring fixeringsenheten ............................................................................ 168

Förbättra utskriftskvaliteten ............................................................................................................................ 170

x

SVWW

background image

Kontrollera inställningen för papperstyp (Windows) .................................................................... 170
Kontrollera inställningen för papperstyp (Mac OS X) .................................................................... 170
Kontrollera tonerkassettstatusen .................................................................................................. 171

Skriv ut statussidan för förbrukningsmaterial ............................................................ 171
Kontrollera statusen för förbrukningsmaterialen ....................................................... 171

Skriva ut en rengöringssida ............................................................................................................ 171
Kontrollera att tonerkassetten inte är skadad .............................................................................. 171
Kontrollera papperet och utskriftsmiljön ...................................................................................... 172

Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper .................................. 172
Kontrollera produktmiljön ............................................................................................ 173

Kontrollera inställningar för utskriftsjobb ..................................................................................... 173

Kontrollera EconoMode-inställningen ......................................................................... 173

Använd den skrivardrivrutin som bäst passar dina utskriftsbehov ............................................... 173

Lösa problem med kopieringskvalitet .............................................................................................................. 175

Kontrollera att skannerglaset inte är smutsigt ............................................................................. 175
Kontrollera pappersinställningarna ............................................................................................... 176
Optimera för text eller bilder .......................................................................................................... 176
Kopiering från kant till kant ............................................................................................................ 177
Rengör dokumentmatarens inmatningsvals och separeringsdyna .............................................. 177

Lösa problem med skanningskvaliteten ........................................................................................................... 179

Kontrollera att skannerglaset inte är smutsigt ............................................................................. 179
Kontrollera upplösningsinställningarna ........................................................................................ 179
Kontrollera färginställningarna ...................................................................................................... 180
Optimera för text eller bilder .......................................................................................................... 180
Rengör dokumentmatarens inmatningsvals och separeringsdyna .............................................. 181

Lösa problem med skanning till e-post ............................................................................................................ 183

Det går inte att ansluta till e-postservern. .................................................................................... 183
E-postmeddelandet misslyckades ................................................................................................. 183
Kan inte skannas ............................................................................................................................. 183

Lösa problem med skanning till nätverksmapp ............................................................................................... 184

Skanningen misslyckades ............................................................................................................... 184

Lösa problem med faxkvaliteten ...................................................................................................................... 185

Kontrollera att skannerglaset inte är smutsigt ............................................................................. 185
Kontrollera upplösningsinställningarna för att skicka fax ............................................................ 185
Optimera för text eller bilder .......................................................................................................... 186
Kontrollera inställningen Felkorrigering ........................................................................................ 186
Skicka till en annan fax ................................................................................................................... 187
Rengör dokumentmatarens inmatningsvals och separeringsdyna .............................................. 187
Kontrollera inställningen Passa till sidan ...................................................................................... 188
Kontrollera avsändarens fax .......................................................................................................... 188
Gör ett faxdiagnostiktest ................................................................................................................ 189

SVWW

xi

background image

Skrivaren skriver inte ut eller skriver ut långsamt ........................................................................................... 190

Skrivaren skriver inte ut .................................................................................................................. 190
Skrivaren skriver ut långsamt ........................................................................................................ 190

Lösa problem med direkt USB-utskrift ............................................................................................................. 191

Menyn USB-minne öppnas inte när du sätter i USB-enheten ........................................................ 191
Filen skrivs inte ut från USB-lagringstillbehöret ........................................................................... 191
Den fil du vill skriva ut finns inte med på menyn USB-minne ........................................................ 191

Lösa direktanslutningsproblem ........................................................................................................................ 192
Lösa problem med trådanslutna nätverk ......................................................................................................... 193

Dålig fysisk anslutning .................................................................................................................... 193
Datorn använder felaktig IP-adress för skrivaren ......................................................................... 193
Datorn kan inte kommunicera med skrivaren ................................................................................ 193
Skrivaren använder felaktiga länk- och duplexinställningar för nätverket .................................. 194
Nya programvaror kan orsaka kompatibilitetsproblem ................................................................ 194
Datorn eller arbetsstationen är felaktigt inställd .......................................................................... 194
Skrivaren är avaktiverad eller så är andra nätverksinställningar felaktiga .................................. 194

Lösa problem med trådlösa nätverk ................................................................................................................. 195

Checklista för trådlös anslutning ................................................................................................... 195
Skrivaren skriver inte ut efter att den trådlösa konfigurationen är slutförd ................................ 195
Skrivaren skriver inte ut och datorn har en brandvägg från tredje part installerad ..................... 196
Den trådlösa anslutningen fungerar inte efter den trådlösa routern eller skrivaren har
flyttats ............................................................................................................................................. 196
Det går inte att ansluta flera datorer till den trådlösa skrivaren .................................................. 196
Den trådlösa skrivaren tappar kommunikationen när den är ansluten till ett VPN ...................... 196
Nätverket visas inte i listan över trådlösa nätverk ........................................................................ 196
Det trådlösa nätverket fungerar inte ............................................................................................. 196
Göra ett diagnostiskt test av det trådlösa nätverket .................................................................... 197
Reducera störningar i ett trådlöst nätverk ..................................................................................... 197

Lösa problem med enhetens programvara från Windows ............................................................................... 198

Ingen skrivardrivrutin visas för produkten i mappen Skrivare ...................................................... 198
Ett felmeddelande visades under programinstallationen ............................................................. 198
Produkten är i läget Redo men skriver inte ut ............................................................................... 198

Lösa problem med produktens programvara med Mac OS X ........................................................................... 200

Skrivardrivrutinen visas inte i Skrivare och fax eller Skrivare och skanner .................................. 200
Produktnamnet visas inte i skrivarlistrutan Skrivare och fax eller Skrivare och skanner ............ 200
Skrivardrivrutinen ställer inte automatiskt in den produkt som du har valt i Skrivare och fax
eller Skrivare och skanner .............................................................................................................. 200
Ett utskriftsjobb skickades inte till den produkt du valt ................................................................ 201
Om produkten är ansluten med en USB-kabel visas den inte i listan Skrivare och fax eller
Skrivare och skanner efter att drivrutinen har valts. ..................................................................... 201
Du använder en allmän skrivardrivrutin tillsammans med en USB-anslutning ............................ 201

xii

SVWW

background image

Ta bort programvara (Windows) ....................................................................................................................... 202
Ta bort programvara (Mac OS X) ....................................................................................................................... 203

9 Förbrukningsmaterial och tillbehör ............................................................................................................ 205

Beställa delar, tillbehör och förbrukningsmaterial .......................................................................................... 206
HP:s principer för produkter som inte är tillverkade av HP .............................................................................. 206
HP-webbplats om förfalskat förbrukningsmaterial ........................................................................................ 206

Index ........................................................................................................................................................... 207

SVWW

xiii

background image

xiv

SVWW

background image

1