HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Ange automatisk återuppringning och tiden mellan återuppringningsförsöken

background image

Ange automatisk återuppringning och tiden mellan återuppringningsförsöken

Om produkten inte kan skicka ett fax på grund av att mottagarfaxen inte svarar, eller för att linjen var

upptagen, försöker produkten att ringa upp igen baserat på inställningarna för automatisk återuppringning

vid upptaget, inget svar eller kommunikationsfel.

Ange alternativ för automatisk återuppringning vid upptaget

Om det här alternativet är aktiverat sker återuppringning automatiskt vid upptaget. Standardinställningen

för automatisk återuppringning vid upptaget är

.

1.

Tryck på Inställningar på startskärmen på produktens kontrollpanel.

2.

Tryck på menyn

Faxinställningar

.

3.

Tryck på menyn

Avancerade inst.

.

4.

Bläddra till och tryck på knappen

Uppr. om upptag.

och tryck sedan på

.

Ange alternativ för återuppringning vid inget svar

Om det här alternativet är aktiverat sker återuppringning automatiskt om mottagaren inte svarar.

Standardinställningen för automatisk återuppringning vid inget svar är

Av

.

1.

Tryck på Inställningar på startskärmen på produktens kontrollpanel.

2.

Tryck på menyn

Faxinställningar

.

3.

Tryck på menyn

Avancerade inst.

.

4.

Bläddra till och tryck på knappen

Återuppringning vid ej svar

och tryck sedan på

.

Ange alternativ för återuppringning vid kommunikationsfel

Om det här alternativet är aktiverat sker återuppringning automatiskt vid kommunikationsfel av något slag.

Standardinställningen för automatisk återuppringning vid kommunikationsfel är

.

1.

Tryck på Inställningar på startskärmen på produktens kontrollpanel.

2.

Tryck på menyn

Faxinställningar

.

3.

Tryck på menyn

Avancerade inst.

.

4.

Bläddra till och tryck på knappen

Ring upp igen vid komm.fel

och tryck sedan på

.

SVWW

Konfigurera inställningar för att skicka fax

81